مقالات مفید

Untitled 1

اخذ گواهینامه ایزو ISO  02144769451

ایزو :

ایزو ISO  کوچک شده کلمه International Organization for Standard  البته ایزو بلفظ IZO   نیز خوانده میشود . ایزو ISO   نشان استاندارد شناخته شده درسطح جهانی میباشد هرکالا ویا خدماتیکه دارای نشان ایزو ISO  باشد بداین معنا میباشد کالای مورد نظر دارای استاندارد بوده .

استاندارد ایزو توسط کمیته فنی سازمان ایزو توسط مسئولین کمیته ک متشکل ا ز مسئولین استاندارد کشورهای عضو میباشد تدوین گشته همچنین یک نسخه ارسال میشود ب تمام کشورهای عضو سپس تغییرات براساس استاندارد تمامی کشورهالحاظ گشته پس ا زتایید منتشر میشود تاتوسط الباقی کشورهامورد استفاده قرارگیرد .

سازمان ایزو

گواهینامه ایزو :

گواهینامه ایزو بعنوان مدرک ایزو هم شناخته میشود متقاضیان اخذ ایزو میبایست ابتدا الزامات پیاده سازی استاندارد ایزو رارعایت فرمایند پس ا زتایید ممیز مرجع صدور گواهی نامه ایزو ، سپس مرجع صدور سرتیفیکیتی صادرمینماید جهت استاندارد پیاده سازی شده

استاندارد ایزو بیشماری توسط کمیته فنی تدوین همچنین منتشر گشته ک گواهی نامه ایزو توسط مراجع صادرکننده گواهی ایزو جهت استاندارد ایزو صادر میگردد

گواهینامه ایزو ، مهمترین استاندارد ایزو

استانداردهای بیشماری توسط سازمان ایزو تدوین گشته ک مهمترین این استانداردهامیتوان برشمرد ک درزیر نام استاندراد بهمراه آخرین ویرایش ک گواهینامه ایزو صادر میگردد نامبرده میشود :

ایزو9001 ISO9001:2015

ایزو14001 ISO14001:2012

اوهساس18001 OHSAS18001:2007

ایزو45001 ISO45001:2018

اچ اس ای HSE-MS

ایزو10001 ISO10001:2012

ایزو10002 ISO10002:2012

ایزو10003 ISO10003:2012

ایزو10004 ISO10004:2012

ایزو22000 ISO22000:2007

ایزو13485 ISO13485:2012

ایزو17025 ISO17025:2012

ایزو9001 بعنوان سیستم مدیریت کیفیت مهمترین استاندارد سازمان ایزو میباشد ، چنانچه متقاضی خواهان هریک ا زاستاندارد سازمان ایزو باشد میبایست ابتدا الزامات ایزو9001 ر اپیاده سازی نماید سپس ایزو مورد نظر ر ااخذ نماید بنابراین ایزو9001 بعنوان استاندارد مرجع همچنین مادر شناخته شده میباشد .

اخذ گواهینامه ایزو :

اخذ گواهینامه ایزو امروزه متقاضیان بیشماری مخصوصا درایران دارد ، متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو خواه بااجبار خواه دلخواه بدنبال مراجع ارائه دهنده گواهی ایزو میباشند تابتوانند ب درخواست مورد نظر برسند ، شرکتها ، سازمانها ، موسسات حتی مدیران کسب وکار کوچک هم بدنبال مراجع صدور گواهینامه ایزو هستند تابتوانند استاندراد ایزو مورد نظر رااخذ نمایند برخی بلحاظ تبلیغات بدنبال اخذ گواهینامه ایزو هستند ، برخی بلحاظ بالابردن سطح کیفی همچنین کمی خدمات قابل ارائه ب مشتریان بدنبال مراکز ارائه دهنده گواهینامه ایزو هستند برخی جهت شرکت د رمناقصات نیاز مبرم همچنین فوری ب اخذ گواهینامه ایزو میباشند .

گواهی نامه ایزو متقاضیان بیشماری درایران دارد ک بیشتر متقاضیان بدنبال اخذ گواهینامه ایزو سریع ، اخذ گواهینامه ایزو ارزان همچنین اخذ ایزو فوری میباشند بنابراین نام مرجع صادرکننده گواهینامه زیاد ملاک قرارنمیگیرد وتنها هزینه وزمان صدور گواهینامه ایزو برایشان حائز اهمیت میباشد

مراجع صدور گواهینامه ایزو بیشماری درایران فعالیت مینمایند ک بعضا تحت نظارت سازمان ایزو ( انجمن اعتبار دهندگان IAF  ) فعالیت مینمایند نام مراکز فوق CB  تحت نظارت AB  دولتی میباشد معمولا متقاضیان پیاده سازی الزامات ایزو بدنبال مراکز فوق جهت صدور گواهینامه ایزو هستند بلحاظ اینکه ابتدا میبایست الزامات استاندارد ایزو پیاده سازی گشته سپس ممیز تایید نماید بعد گواهینامه صادرگردد شرکتهای بزرگ نفتی ، بازرگانی ک بدنبال صادرات محصولات هستند بدنبال اخذ گواهینامه تحت نظارت IAF  میباشند مهمترین برند جهانی مرکز صادرکننده گواهینامه ایزو توف نورد TUVNORD  میباشد ک متقاضیان بیشماری درایران دارا میباشد .

صدور گواهینامه ایزو فوری توسط مراجع صدور گواهی ایزو خصوصی ( CB خصوصی ) صادرمیگردد لازم بذکر میباشد حدود یکصد CB  خصوصی فعالیت مینمایند ک تماما تحت نظارت AB  خصوصی فعالیت میکنند حتی گواهینامه صادرشده توسط CB  خصوصی مورد تایید جهانیان نمیباشد صرفا مصرف داخلی داشته .

مراکز ارائه دهنده گواهینامه ایزو

شرایط اخذ گواهینامه توف نورد آلمان

هزینه اخذ گواهینامه ایزو توسط توف نورد آلمان

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو توسط موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM  بدنبال اهداف زیر هستند :

اخذ گواهینامه ایزو

اخذ ایزو

گواهینامه ایزو

صدور گواهینامه ایزو

مراکز ارائه دهنده گواهینامه ایزو

گواهی نامه ایزو چیست

گواهی ایزو

مدرک ایزو

شرکت صدور گواهینامه ایزو درتهران

گواهی نامه ایزو فوری

گواهینامه ایزو ارزان

گواهی ایزو سریع

لینکهای مرتبط »

WWW.IRANGOVAH.COM

WWW.ISO.ORG

WWW.GOOGLE.COM

 

رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

رتبه پیمانکاری

رتبه پیمانکاری

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

رتبه نیرو

رتبه نیرو و برق

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

IMS

گواهینامه IMS

گواهی نامه IMS ماهیت جهانی نداشته وصرفا ساخته پرداخته ماایرانیها میباشد

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
145307
صفحات بازدید شده
4521878
صفحات بازدید شده امروز
3021
بازدید کنندگان امروز
680
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
3669
بازدیدکنندگان دیروز
704
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
34225
بازدید کنندگان هفته گذشته
2662
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r