گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 تاییدصلاحیت ایمنی

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چیست ؟, گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی ازکجا بگیرم؟, گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست ؟, تائید صلاحیت ایمنی چیست؟, گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ازکدام مرکز معتبر بگیرم؟, گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی باید از وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی بگیرم ؟, چرا میبایست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی داشته باشم ؟, سامانه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران, تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست؟, مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست؟ و... جملات پرسشی ویا درخواستهایی میباشد که کارفرمایان جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران در گوگل سرچ میکنند

متقاضی محترم اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری لطفا به موارد زیر توجه فرمائید :

شما مجاز خواهید بود با انتخاب یکی از مجرا های تعیین شده (کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران ، کانون انجمن های صنفی کارگری مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار) نسبت به ثبت نام جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام نمائید

تایید صلاحیت ایمنی2

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی صادر میشود وتنها متولی صدور گواهینامه ایمنی پیمانکاران همین اداره کار میباشد

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گواه و تأییدی برعایت اصول ایمنی درمحیطهای پیمانکاری میباشد ، گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی تنها جهت شرکتهای پیمانکاری مورد نیاز هست البته شرکتهای پیمانکاری گواهینامه HSE رابا گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اشتباه میگیرند درصورتیکه گواهی نامه HSE-MS توسط CBهای مختلف certification body صادر میگردد اما مرجع صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران وزارت کار و امور اجتماعی میباشد .

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران یاگواهی نامه تعیین صلاحیت ایمنی دربسیاری ازمواردبا گواهینامه HSE اشتباه گرفته میشود   بحث گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بعلت گسترده بودن حیطه کاری وزارتخانه به ادارات کار استانها سپرده شده است. درشهرهای بزرگ مانند تهران نیز باز بعلت حجم کار بالای ادارات کار شرق ، غرب و جنوب و شمال استان تهران بحث تشکیل پرونده درانجمنهای صنفی پیگری میشود. امادراستانهای کوچکتر تشکیل پرونده جهت صدور گواهی نامه تعیین صلاحیت ایمنی ازطریق ادارات کار همان استان پیگیری میشود.

موضوع گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران موضوع جدیدی میباشد و تقریبادو سالی میباشدکه مورد توجه قرار گرفته و درمناقصات و قراردادها نیز تمامی پیمانکاران ملزم به دریافت و ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی شده اند. لذا موضوع دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی درصدر موضوعات مهم شرکتها برای شرکت درمناقصات تبدیل شده است. درشروع کار تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بایدبه این مهم توجه داشت یکی ازمهم ترین مدارک لازمه برای دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گواهینامه تعیین صلاحیت پیمانکاری یاهمان گرید و یاتعیین صلاحیت اداره کار یاهمان مجوز اداره کار است.

مرجع صدور گواهینامه تعیین صلاحیت پیمانکاری یاگرید سازمان برنامه و بودجه هست .گرید مخصوص شرکتهای پیمانکاری ، مشاوران و انفورماتیک میباشدو تعیین صلاحیت اداره کار مخصوص شرکتهای پشتیبانی ، خدماتی و فنی و مهندسی هست. یعنی شرکتهایی کحوزه فعالیت های آنان براساس اساسنامه پشتیبانی ، خدماتی و فنی و مهندسی هستند، میبایست جهت گرفتن تعیین صلاحیت اداره کار اقدام نمایند وشرکتهای پیمانکاری ، مشاور و انفورماتیک بایست جهت اخذ گرید اقدام کنند.

بعدازدریافت گریدیا تعیین صلاحیت پیمانکاری اداره کار ، تازه میتوان جهت اخذ مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام نمایند. جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ، داشتن پروژه اجرایی ودرحال اجرا الزامیست و جهت اینکه تمام پروژه ها معرفی شوند ارائه اظهارنامه مالیاتی نیز الزامی است. مادامیکه پیمانکار پروژه درحال اجرا نداشته باشد میتواند ازوزارت کار یک نامه مبنی برانجام مقدمات تشکیل پرونده تایید صلاحیت دریافت نماید نامه فوق دوماه اعتبار خواهد داشت و پیمانکار دارای دوماه فرصت میباشد تاحداقل یک پروژه به اداره کار معرفی نماید تاادامه روند تشکیل پرونده کامل شود. مادامیکه داشتن پروژه اجرایی بعداز ثبت نام آنلاین و فیزیکی باید مدیر عامل یایکی ازاعضای هیئت مدیره آموزش کارفرمایی راگذرانده و همچنین تمامی کارگرانی که درپروژه های مشغول بکار مطابق لیست بیمه معرفی شده اند باید آموزش کارگری بگذرانند. بعداز آموزشها پرونده فیزیکی جهت بازرسی ارسال میگردد.

در صورتیکه بازرس ، پروژه رااز لحاظ ایمنی تایید نماید ، گزارش خودرا برای اداره کار ارسال میکند. این پرونده بازرسی شده درکمیسیون ،دراداره کار بررسی شده و درصورت تایید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی صادر میگردد.

کارفرمایان میتوانند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران باتماس به مرکز صدور گواهینامه ایران گواه ابتدا بامشاوران شرکت صحبت نموده اطلاعات لازم دریافت نمایند سپس مرکز ایران گواه جهت اخذ مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدامات لازم راانجام میدهد

متقاضیان اخذ مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران باجستجو درسایتهای جستجوگر مانند گوگل باذکر عناوین زیر اهداف خودرا دنبال میکنند :

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست ؟

مدرک تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهی نامه جهت شرکت درمناقصات پیمانکاری

فرق بین گواهینامه HSE و گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ارزان

اخذ گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی سریع

راههای سریع اخذ گواهینامه جهت شرکت در مناقصات پیمانکاری

راههای سریع و ارزان جهت اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

تایید صلاحیت مسئول ایمنی

تایید صلاحیت اداره کار

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست ؟

سایت گواهی تایید صلاحیت

آدرس تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
409
صفحات بازدید شده
311727
صفحات بازدید شده امروز
13224
بازدید کنندگان امروز
11
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
5316
بازدیدکنندگان دیروز
2
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
55569
بازدید کنندگان هفته گذشته
54
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r