اخذ گواهی نامه ایزو فوری

 • هزینه گرفتن گواهینامه ISO HSE چقدر هست ؟ 02144769451

   

   هزینه اخذ گواهینامه

   

  هزینه گرفتن گواهینامه ISO HSE  چقدر هست ؟ 02144769451

  گرفتن گواهینامه ایزو ISO HSE  نیاز مبرم شرکتها ، موسسات حتی کسب وگارکوچک شده شرکتها خواهان گرفتن گواهی ایزو گواهی HSE  جهت شرکت د رمناقصات میباشند همچنین نیاز اخذ گواهی ISO HSE بین موسسات ISO9001 ISO14001OHSAS18001 HSE جهت شرکت د رمناقصات پیمانکاری میباشد کسب وکار کوچک هم گرفتن گواهی نامه ایزو جهت بهرهمندی ممباب رعایت اصول استاندارد جهت بالابردن راندمان کاری همکاران همچنین بالابردن راندمان فروش حتی استفادهه تبلیغاتی میباشد

  گرفتن گواهی ایزو سریع ، اخذ گواهینامه ایزو فوری ، گرفتنن گواهی نامه ایزو ارزان همچنینمدرک HSE فوری متقاضی زیادی بین شرکتها پیدا کرده همچنین شرکتها جهت اخذ گواهینامه بلحاظ پایین اوردن هزینه بدنبال مرکزی هستند تاهم مشاوره درستی بابت اخذ گواهی ایزو ISO HSE دریافت نمایند هم توسط کمترین هزینه پرداختی گواهی نامه ISO HSE بگیرند حتی کسب وکار کوچک هم بدنبال اخذ گواهیISO9001  ،گواهینامه ایزو10002 جهت رضایتمندی مشتریان خودمیباشند

  لیست گواهینامهISO  مورد نیاز موسسات ، شرکتها همچنین کسب و کار کوچک د رزیر آمده :

  اخذ گواهینامه ISO9001 : گرفتن گواهینامه ایزو9001 مورد نیاز تمامی متقاضیان جهت اخذ گواهی ایزو میباشد اصطلاحا گواهینامه ایزو9001 گواهی مادر بین سازمانها میباشد بلحاظ اینکه چنانچه مرکزی بخواهد گواهینامه ایزو27001 اخذ نماید بهتر میباشد ابتدا استاندارد ایزو9001 ر اپیاده سازی نماید

  گرفتن گواهی نامه ایزو ISO14001 : گواهینامه ایزو14001 سیستم مدیریت حفاظت محیط زیست میباشد اکثرا شرکتهای پیمانکاری همچنین خدماتی بدنبال اخذ گواهینامه ایزو14001 میباشند

  اخذ فوری گواهینامه OHSAS18001   : ورژن جدید گواهی نامه OHSAS18001  بنام گواهی ایزو45001 نامیده میشود موسسات پیمانکاری نفت ، گاز همچنین پتروشیمی جهت شرکت مناقصات نیاز مبرمی ب اخذ گواهینامه OHSAS18001 نیز دارند

  اخذ مدرک HSE  : گواهی نامه HSE  سیستم مدیریت بهداشت ، محیط زیست همچنین ایمنی هنگام کار میپردازد اجرای HSEPLAN همچنین اخذ گواهی HSE  متقاضیان بیشماری منجمله شرکتهای پیمانکای نفت وگاز شرکتهای خدماتی فضای سبز ، موسسات خدماتی میباشد

  گواهینامهHSE-MS : گواهی نامه HSE-MS  همان مدرک HSE میباشد البته گواهی نامه HSE  کاملامتفاوت ا ز گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکار ویا مجوز اداره کار میباشد گواهینامه HSE ا زطریق مراکز اخذ گواهینامه ISO صادر میگردد درصورتیکه متولی صدور گواهینامه مجوز اداره کار وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی میباشد

  اخذ گواهینامه ISO22000  : گواهینامه ایزو22000 ا زخانواده ISO  د رمورد مدیریت سیستم منابع غذایی دربرمیگیرد کلیه شرکتهای بسته بندی مواد غذایی ، تولید مواد غذایی نیاز ب اخذ گواهینامه ایزو22000 ISO22000 دارند

  گرفتن گواهی حلال : صدور گواهینامه حلال فرآیند گواهینامه محصول همچنین خدماتی میباشد ک بموجب قانون شریعت بیان گشته جهت ارائه اطمینان بمصرف کنندگان مسلمان کشورهای اسلامی د رکیفیت حلال سیستم صدور گواهینامه همچنین تائید حلال بعنوان عنصر کلیدی شناخته شده ، اخذ گرفتن گواهینامه حلال جهت کشتارگاه همچنین بسته بندی غذا جهت صادرات ب کشورهای مسلمان ضرورت دارد .

  گرفتن گواهینامه ISO/TS29001 : گواهی نامهISO/TC29001 گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت سازمانهایی میباشد ک د رزنجیره تامین صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی فعالیت میکنند اخذ گواهینامه ایزو29001 نیاز فوری شرکتهایی ک د رحوزه نفت وگاز فعالیت مینمایند ضرورت دارد

  اخذ گواهینامه ISO27001  : سیستم مدیریت امنیت اطلاعات گرفتن گواهینامه ISO27001  بسازمان کمک میکند دارایی اطلاعاتی خودرا محفوظ نگهداری نمایند

  اخذ گواهینامه ISO13485  : گواهی نامه ایزو13485 سیستم مدیریت کیفیت دستگاه ، تجهیزات پزشکی ساختار استاندارد ISO13485 اولین بار طی سال 1996 نوشته شد شرکتهایی ک د رضمینه تجهیزات پزشکی کار میکنند نیاز ب اخذ گواهینامه ISO13485  نیز دارند .

  گواهی نامه ISO2022  : گرفتن گواهینامه ISO2022  مورد نیاز شرکتهای IT  میباشد نام ایزو2022 سیستم پردازش اطلاعات فناوری اطلاعات میباشد

  گرفتن گواهینامه ISO3632  : اخذ گواهینامه ایزو3632 نیاز مبرم موسسات همچنین شرکتها جهت بسته بندی زعفران همچنین صادرات زعفران ب حوزه خلیج فارس میباشد اخذ گواهی نامه ایزو3632 ب مصرفکنندگان اطمینان همچنین اعتماد بنفس میدهد زعفران خریداری شده معتبر همچنین ایمن جهت مصرف میباشد

  اخذ گواهینامه ISO15099  : سیستم مدیریت کیفیت عملیات حرارتی پنجره ، در همچنین محاسبات دقیق نام استاندارد ایزو15099 میباشد شرکتهای پیمانکاری ساختمان همچنین کارخانجات سازنده درب وپنجره نیاز مبرمی جهت اخذ گواهینامه ایزو15099 نیز دارند

  اخذ گواهینامهISO14971 : استاندارد ایزو14971 سیستم مدیریت ریسک جهت استفاده تجهیزات پزشکی میباشد تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی جهت شناسایی مخاطرات نیاز ب اخذ گواهینامه ایزو14971 دارند

  اخذ گواهینامه ISO15189   : ایزو15189 الزامات جهت کیفیت همچنین مهارت د رآزمایشگاه پزشکی ر امشخص مینماید بنابراین آزمایشگاه پزشکی جهت رعایت استاندارد نیاز ب اخذ گواهینامه ایزو15189نیز دارد

  گرفتن گواهی نامه ایزو ISO10002  : ایزو10002 الزامات مدیریت کیفیت رضایت مشتری همچنین دستوالعمل جهت رسیدگی ب شکایات مشتری میباشد

  گرفتن گواهینامه ایزو ISO10004 : ایزو10004 د رمورد مدیریت کیفیت رضایت مشتری همچنین اندازه گیری میزان رضایت مشتری بحث مینماید

  اخذ گواهی نامه ISO17025  : ایزو17025 الزامات عمومی جهت صلاحیت آزمایشگاه همچنین کالیبراسیون استاندارد 17025 الزامات عمومی ر اجهت شایستگی انجام آزمایشها همچنین کالیبراسیون منجمله نمونه برداری تعیین میکند

  گواهینامه ISO20000  : ایزو20000 الزامات سیستم مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات میباشد

  بیشتر بخوانیم :

  لیست استاندارد مهم ایزو

  مراکز مشاوره جهت اخذ گواهینامه ISO HSE

  هزینه اخذ گواهینامه ایزو ISO HSE

  لینکهای مرتبط :

  WWW.IRANGOVAH.COM

  WWW.ISO.ORG

  WWW.GOOGLE.COM

   

   

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
409
صفحات بازدید شده
311630
صفحات بازدید شده امروز
13127
بازدید کنندگان امروز
11
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
5316
بازدیدکنندگان دیروز
2
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
55472
بازدید کنندگان هفته گذشته
54
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r