مشاوره اخذ گواهینامه CE

 

مشاوره اخذ گواهینامه CE

مشاوره اخذ گواهینامه CE مورد درخواست اغلب متقاضیان اخذ گواهینامه CE میباشد . درخواست کنندگان نشان CE اغلب جهت صادرات محصولات مخصوصا جهت کشور(های) همسایه ایران بدنبال مراجعی هستندتا بتوانند گواهینامه CE اخذ نمایند . حال اینکه ابتدا میپردازیم ب اینکه نشان CE چیست , چرا تولیدکنندگان بدنبال اخذ گواهینامه CE هستند , سپس مشاوره جهت اخذ گواهینامه CE . لطفا ادامه مقاله توجه فرمایید .

CE چیست :

مارک CE علامت صدور گواهینامه هستکه  نشان دهنده انطباق بااستاندارد(های) بهداشتی ، ایمنی وحفاظت بابت محیط زیست جهت محصولاتی هستکه د رمنطقه اقتصادی اروپا (EEA) فروخته میشوند . مارک CE همچنین د رمحصولات فروخته شده طی خارج ا ز EEA کمطابق بااستاندارد(های)  EEA تولید شده اند ، یافت میشود . داشتن لوگو CE جهت محصولات  باعث میشودکه نشانه CE حتی د رافرادیکه بامنطقه اقتصادی اروپا آشنا نیستند ، طی سراسر جهان قابل تشخیص باشد . لذا شبیه اعلامیه انطباق FCC هستکه توسط برخی دستگاههای الکترونیکی فروخته شده د رایالات متحده استفاده میشود .

علامت CE شامل محصولاتی میشودکه تولید کننده محصول خودرا مطابق بااستاندارد(های) اتحادیه اروپا جهت بهداشت ، ایمنی وحفاظت از محیط زیست باشد . لذامحصولاتی میتوانند نشان CE اخذ نمایندکه مخاطره ایجاب نماید جهت محیط زیست همینطور انسان .

علامت تجاری CE  شامل لوگوی CE ودر صورت لزوم ، شماره شناسایی چهار رقمی بدن مطلع شده هستکه دراین روش ارزیابی انطباق شرکت داشته .

CE بعضاً بعنوان مخفف Conformité Européenne (فرانسه "انطباق اروپایی") ، ذکر شده  ، منتها قانون مربوطه بداینصورت تعریف نشده . علامت CE نشان میدهدکه محصول بدون توجهبه کشور مبداء آن ، ممکن هست درهر بخشی ا زمنطقه اقتصادی اروپا آزادانه بفروش برسد .

بیشتر بخوانیم :

تاریخچه استاندارد CE

 

چرا تولیدکنندگان بدنبال اخذ گواهینامه CE هستند :

نشان CE علامت انطباق استاندارد اروپا هست ، لذا تولیدکنندگانیکه خواهان فروش محصولات جهت اتحادیه اروپا هستند میبایست گواهینامه CE اورجینال اخذ نمایند . نکته مهم اینکه نشان CE قطعه بکار رفته درمحصولات تعلق میگیردنه پکیج کلی محصول . یعنی اینکه مجموعه لب تاپ تشکیل شده ا زقطعات بیشماری همانند  RAM  , HDD  , CPU وغیره . قطعات استفاده شده درمجموعه لب تاپ نشان CE اخذ کرده نه صرفا خود لب تاپ . بنابراین تولیدکنندگان محصولات پیچیده ک توسط قطعات مختلف ساخته ( اسنبل ) شده میبایست اقدام نمایند جهت گرفتن نشان CE بابت قطعات .

صادرات محصولات ب کشور(های) همسایه ایران نیازبه اخذ گواهینامه CE نداشته ضمن اینکه تمامی محصولات نمیتوانند گواهینامه CE اخذ نمایند . مثلا چنانچه تولیدکننده بخواهد محصول خودرا صرف اینکه حتی میبایست دارای نشان CE باشد ، ارسال نماید ب بازار عراق جهت فروش نیازبه اخذ گواهینامه CE نداشته ؛ مگر اینکه خریدار محصول درخواست نشان CE نماید .

مشاوره جهت اخذ گواهینامه CE :

گواهینامه CE توسط مراجع بیشماری د رایران صادر میگردد . منتها نکته مهم اینکه آیا تمامی گواهینامه (های) صادر شده CE معتبر هستند . آیا تولیدکننده میتواند باهر گواهینامه CE صادر شده محصول خودرابه بازار(های) جهانی بفروشد . مشخصه گواهینامه CE اصل چیست .

مرکز مشاوره و اطلاعرسانی ایران گواه براساس رصالت اصلی خود مشاوره رایگان بابت اخذ تمامی گواهینامه (های) استاندارد همانند  ISO , CE همینطور  HSE میدهد . لذا توصیه میگردد چنانچه متقاضی اخذ گواهینامه CE هستید ابتدا بامجموعه ایران گواه ارتباط برقرار نمایید .

بیشتر بخوانیم :

اخذ گواهینامه CE معتبر

اخذ نشان CE جهت صادرات

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
90698
صفحات بازدید شده
2742022
صفحات بازدید شده امروز
4513
بازدید کنندگان امروز
530
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
5854
بازدیدکنندگان دیروز
662
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
46487
بازدید کنندگان هفته گذشته
2219
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r