گواهینامه MIS چیست

 • سیستم مدیریت اطلاعات , MIS , اخذ گواهینامه MIS

   

  عکس گواهینامه MIS

  سیستم مدیریت اطلاعات , MIS اخذ گواهینامه MIS

  Management Information System

   

  MIS  بمعنای سیستم اطلاعات مدیریت شناخته شده ، بنابراین مدیران مجموعه جهت کسب اطلاعا تکامل بابت زیرمجموعه خود ( کارکنان ) جهت برنامه ریزی دقیقتر نیاز ب دانستن الزامات سیستم مدیریت اطلاعات MIS, جمع آوری اطلاعاتMIS, داشته پس بنابراین مبادرت مینمایند جهت اخذ گواهینامه MIS

  MIS بکمک مدیران مجموعه آمده جهت تصمیم گیری صحیح جهت ارزیابی عملکرد دقیق کارکنان ، ارزیابی عملکرد دقیق MIS مستلزم دراختیار داشتن آمارواطلاعات دقیق بدون واسطه مورد نیاز مدیران میباشد شرایط موجود ایفا میکند مدیران مجموعه جهت کسب اطلاعات مدیریتی MIS    توسط سخت افزار ویا نرم افزار شرکتی اقدام نمایند

  نظام یکپارچه اطلاعات ، آمار مدیریتی MIS توسط اتصال پایدار ب تمامی منابع اطلاعاتی شرکت ، تمامی آمار واطلاعات مورد نیازرابه منظور ارزیابی عملکرد دقیق د راختیار مدیران شرکت قرار میدهد

  MIS, یعنیManagement معنی مدیریت ، Information  بمعنی اطلاعات ، System  بمعنی سیستم بکار برده میگردد مدیران جهت اخذ گواهینامه MIS  اهداف تکمیلی داشته همانند نیاز ب گواهینامه MIS جهت مناقصه بنابراین توسط موتور جستجوگرWWW.GOOGLE.COM  بدنبال مراکز صدور گواهینامه MIS  کلمات کلیدی سرچ مینمایند همانند :

  گواهینامه MIS  چیست, گواهینامه MIS  توسط چه مراکزی صادر میگردد, دوره مدیریت MIS  کجا برگزار میگردد, ثبت نام دوره مدیریت MIS اخذ فوری گواهینامهMIS اخذ گواهینامه دوره مدیریت MIS  جهت مناقصه, هزینه اخذ گواهینامه MIS  بدون حضور دردوره,MIS گواهی MIS گواهینامه سیستم مدیریت اطلاعات, شرایط اخذ گواهینامه MIS

  شرایط اخذ گواهینامه MIS

  الزاماتMIS  رابطه نزدیکی با استانداردEFQM مدیر موفق ، استانداردISO9001 سیستم کنترل کیفیت نیز هست

  MIS دارای شباهت بیشماری ب الزامات استاندارد 9001 میباشد منجمله اطلاعات مشترک بین سیستم مدیریت اطلاعات MIS, سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 نقشه فرآیند ، نمودار ماتریس میتوان نام برد بنابراین متقاضیان جهت اخذ گواهینامه MIS  میتوانند همزمان اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه EFQM اخذ گواهینامه ایزو 9001

  MIS ساختار سازمانی شرکتها ، موسسات ر اقویتر نموده کمک مینماید مدیران مجموعه تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند بنابراین د ررشد و نمو شرکتها تاثیر مستقیم داشته مخصوصا MIS  کمک نموده جهت تصمیم گیری مدیران بنابراین مسئولین مناقصه خواستار گواهینامه MIS  مدیران میباشند اخذ گواهینامه MIS  جهت شرکت متقاضی جزو مدارک مناقصه شرکتها شده بنابراین متقاضیان بیشماری مبادرت مینمایند جهت اخذ گواهینامه MIS

  متقاضیان گواهینامه MIS بعضا مدرک MIS ر ابا گواهینامه IMS اشتباه گرفته ، گواهینامه IMS بنام مدیریت یکپارچه شامل سه استاندارد ایزو 9001, استاندارد ایزو14001, استاندارد ایزو 45001میباشد حال آنکه همانطوریکه توضیح داده شد MIS سیستم مدیریت اطلاعات میباشد ک توسط مدیران مجموعه جهت شرکت انجام میگردد

  گواهینامه MIS میتواند توسط افراد بنام شخص نیز صادرگردد اخذ گواهینامه MIS  بنام اشخاص بیانگر توانایی فرد جهت استخراج اطلاعات مهم جهت برنامه ریزی بهتر میباشد

  MIS بنام شخص, گواهینامه MIS  شخصی توسط مراکز مشاوره همانند ایران گواه نیز صادر میگردد

  علاقمندان اخذ گواهینامه MIS میتوانند ازتجربیات مرکز مشاوره واطلاع رسانی اخذ گواهینامه ایران گواه استفاده نموده اطلاعات دقیقتر ، فنی بیشتری جهت اخذ گواهینامه MIS  همینطور دیگر گواهینامه ISO  جویا شوند

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
409
صفحات بازدید شده
311911
صفحات بازدید شده امروز
13408
بازدید کنندگان امروز
11
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
5316
بازدیدکنندگان دیروز
2
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
55754
بازدید کنندگان هفته گذشته
54
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r