کدام شرکتها میتوانند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بگیرند

 • چه شرکتهایی میتوانند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) بگیرند 02144769451

  مجوز اداره کار

  چه شرکتهایی میتوانند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) بگیرند 02144769451

  اطلاعات در مورد اخذ گواهینامه تائید صلاحیت پیمانکاری ( مدرک مجوز اداره کار )

  گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) کاملا متفاوت ا زمدارک تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، مدرک HSE بوده حتی اخذ مدرک مجوز اداره کار نیاز ب ارائه گواهینامه ایزو نداشته

  گاها متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری رابا گواهینامه HSE اشتباه میگیرند حال آنکه مدرک HSE کاملا متفاوت بوده نسبت ب گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری حتی متقاضیان گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ر ابا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اشتباه میگیرند .

  اطلاعات درمورد گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران :

  گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران همانطور ک ازاسمش پیداست پیمانکار میبایست ایمنی کارگاه خودرا ب جهت ایمن بودن برای کارفرما تایید نماید بداین جهت میبایست حتما مسئول ایمنی فعال داشته باشد همچنین ابزار ایمنی ، آموزشهای ایمن جهت افراد کارگاه حتی کارفرما میبایست دوره ایمنی کارفرمایی گذرانده باشد ، گواهی نامه تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد

  لینک وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی

  اطلاعات درمورد گواهینامه HSE

  گواهینامه HSE مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری میباشد ، متقاضیان جهت شرکت درمناقصات نیاز ب اخذ مدرک HSE داشته گواهینامه HSE توسط مراکز صدور گواهینامه ISO صادرمیگردد

  لینک HSE

  اطلاعات درمورد گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار )

  گواهی نامه تائید صلاحیت پیمانکاری ویا مجوز اداره کار توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادرمیگردد نکات حائز اهمیت جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ، مدرک مجوز اداره کار میتوان برشمرد تائیدیه طرح طبقه بندی مشاغل مورد تایید وزارت کار

  مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز اداره کار درمقالات قبلی توضیح داده شده بنابراین میپردازیم ب شرکتهایی ک میتوانند مدرک مجوز اداره کار ، گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نمایند

  بیشتر بخوانیم :

  مجوز اداره کار ، تایید صلاحیت پیمانکاری

  گواهینامه HSE

  چه شرکتهایی میتوانند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نمایند

  گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ویاهمان مجوز اداره کار توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد مدت زمان اخذ مدرک مجوز اداره کار حداقل سه ماه میباشد همچنین مدت اعتبار گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری سه ساله میباشد

  شرکتها همچنین مراکز خصوصی پیمانکاری جهت شرکت درمناقصات نیاز ب اخذ مدرک مجوز اداره کار ، گواهینامه تائید صلاحیت پیمانکاری داشته تابتوانند درمناقصه شرکت نمایند

  شرکتهایی ک میتوانند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بگیرند شش صنف میباشند

  امور آشپزخانه ، رستوران

  تعمیر نگهداری تجهیزات اداری

  خدمات عمومی ، نگهبانی

  فضای سبز

  تاسیسات

  چاپ وتکثیر

  متقاضیان محترم اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری جهت اصلاعات فنی همچنین حقوقی گرفتن مجوز اداره کار ( مدارک جهت اخذ گواهینامه مجوز اداره کار ، مدت زمان اخذ گواهینامه مجوز اداره کار ، تمدید گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ، اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ) میتوانند توسط شماره تماس 02144769451-02144769456 ارتباط برقرار نموده اطلاعات تکمیلی دریافت نمایند

  متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) توسط موتور جستجوگرWWW.GOOGLE.COM بدنبال اهداف زیر هستند :

  شرایط اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

  کدام شرکتها میتوانند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بگیرند

  آیا شرکت پیمانکاری میتواند تایید صلاحیت پیمانکاری بگیرد

  مدارک مورد نیاز جهت اخذ مدرک تائید صلاحیت پیمانکاری

  اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری فوری

  مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

  سایت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

  اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چقدر هست

  فرق بین گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری با مجوز اداره کار

  فرق بین گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری با HSE

  لینکهای مرتبط :

  https://svcc.mcls.gov.ir/

  http://www.hse.gov.uk/

  WWW.IRANGOVAH.COM

  WWW.GOOGLE.COM

 • گواهینامه صلاحیت اداره کار 02146135741

  اخذ انواع گواهینامه ملی

  گواهینامه صلاحیت اداره کار 02146135741

  گواهینامه صلاحیت اداره کار همان گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بوده ک توسط پیمانکاران جهت حضوردر مناقصات اخذ میگردد . مسئولین مناقصه بلحاظ عدم اطلاعات کافی بابت گواهینامه (های) صادرشده توسط اداره کار ، گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری باالفاظ متفاوتی همانند گواهینامه صلاحیت اداره کار نامیده میشود .

  حال توسط مقاله فوق میپردازیم ب شرایط اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار همینطور روند اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( صلاحیت اداره کار ) همچنین شرکتهاییکه میبایست اقدام نمایند بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری .

  گواهینامه صلاحیت اداره کار چیست :

  گواهینامه صلاحیت اداره کار همان گواهینامه تایید صصلاحیت پیمانکاری میباشدکه برخی پیمانکاران گواهینامه  HSE اداره کار مینامند . گواهینامه صلاحیت اداره کار توسط اداره کار استان ثبت اساسنامه شرکت متقاضی جهت پیمانکاران بابت حضوردر مناقصات صادر میگردد . بنابراین تمامی پیمانکاران نیازبه اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار داشته . اداره کار شرایط تعریف شده داشته ، توسط بازرسی صلاحیت پیمانکار بابت انجام فعالیتهای مربوطه ر اتایید مینماید . پس ا زتایید بازرس بابت ایجاد شرایط مثبته توسط پیمانکار اداره کار استان مربوطه اقدام میکند جهت صدور گواهینامه صلاحیت اداره کار . گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ویا همان صلاحیت اداره کار مدت اعتبار سه ساله داشته ؛ پیمانکاران میبایست سالیانه اقدام نمایند جهت تمدید گواهینامه صلاحیت اداره کار .

  گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست .

   

  چه پیمانکارانی میبایست گواهینامه صلاحیت اداره کار اخذ نمایند :

  متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اغلب چالش داشته ک چه پیمانکارانی میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نمایند . براساس تعریف قانون ، پیمانکاران شرکتهای خدماتی ، بازرسی ، تعمیر نگهداری ، فضای سبز ، کترینگها ، چاپ وتکثیر میبایست اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار . پیمانکاران حمل نقل ، تامین نیروی انسانی ، آتشنشانی نیز میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار مربوطه اخذ نمایند . جهت کسب اطلاعات تکمیلی لطفا لینک ذیل مطالعه نمایید .

  شرکتهاییکه میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بگیرند .

   

  مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار :

  گواهینامه صلاحیت اداره کار میبایست توسط پیمانکاران جهت حضوردر مناقصه اخذ گردد . مهمترین چالش پیمانکاران جهت اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار مدارک لازم بابت تشکیل پرونده میباشد .

  متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میبایست ابتدا دفترکار محیط اداری ( دارای سند اداری ، موقعیت اداری ) بابت بازرسی معرفی نمایند . اخذ طرح طبقه بندی مشاغل همراه تاییدیه مهمترین مدرک مثبته پیمانکاران میباشد .

  طرح طبقه بندی مشاغل چیست .

  دوره بیست ساعته کارفرمایان کجا برگزار میشود .

  گواهینامه دوره 20 ساعته کارفرمایی دیگر مدرک مهم پیمانکار بابت تشکیل پرونده میباشد . اساسنامه شرکت ، تغییرات ، لیست بیمه شرکت ، قراردادهای منعقد شده ، اظهارنامه مالیاتی ، وغیره دیگر مدارک جهت تشکیل پرونده بابت اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار میباشد .

  مدت زمان اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار :

  پیمانکاران جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار میبایست مدارک مثبته اعلام نمایند . معمولا چنانچه تمامی مدارک کامل بوده باتوجه ب شرایط ویژه یعنی بیماری کرونا ویروس بازرسان دفاتر انجمن همچنین بازرس اداره کار کمی تعلل مینماید بابت بازرسی لذا حداقل زمان ممکن بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری حدود شش ماه میباشد .  بنابراین بلحاظ اینکه اغلب پیمانکاران جهت مناقصه نیاز فوری ب ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری داشته میتوانند توسط مرکز ایران گواه اقدام نمایند بابت نامه جهت حضور در مناقصات .

  صدور نامه موقت جهت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری بابت حضور پیمانکار درمناقصه توسط مرکز ایران گواه انجام میشود . پیمانکارانیکه نیازفوری ب گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری داشته باارتباط میتوانند اقدام نمایند جهت اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری .

  اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری .

   

  روند اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری :

  جهت اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ، پیمانکاران میبایست چه مراحلی طی نمایند تابتوانند سریع گواهینامه صلاحیت پیمانکاری اخذ نمایند .

  گواهینامه صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار استان مربوطه صادر میگردد لذا پیمانکاران میبایست مدارک مثبته تهیه نماید سپس اقدام کند بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار .

  اخذ سریع گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار خواست تمامی پیمانکاران میباشد . لذا ابتدا متقاضی میبایست مدارک شرکت خودرا تکمیل نموده سپس توسط دفاتر انجمن استان خود تشکیل پرونده ، پیگیری نماید تا مدارک ارسال شود اداره کار بابت بازرسی همینطور تایید بازرسی . بنابراین روند اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاران بصورت ذیل بوده .

  تکمیل مدارک درخواستی توسط اداره کار .

  ارائه مدارک ب دفاتر انجمن مشخص شده توسط اداره کار استان .

  واریز هزینه دفتر انجمن همینطور هزینه بازرسی تشکیل پرونده .

  پیگیری بادفاتر انجمن جهت رفع نواقص .

  پیگیری بادفتر انجمن جهت بازرسی .

  پیگیری بادفتر انجمن جهت ارسال مدارک ب اداره کار .

  تعیین بازرس توسط اداره کار .

  ارسال بازرس همینطور بازرسی دردفتر مرکزی متقاضی .

  تایید بازرس اداره کار .

  ارسال پرونده ب کمیته فنی اداره کار .

  تایید کمیته فنی اداره کار .

  صدور گواهینامه صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار .

  گواهینامه صلاحیت اداره کار , گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , اخذ فوری گواهینامه صلاحیت پیمانکاری , نامه تایید صلاحیت پیمانکاری جهت حضور درمناقصات , تایید صلاحیت پیمانکاری , روند اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکار , مدارک لازم جهت گواهینامه صلاحیت اداره کار

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
409
صفحات بازدید شده
311740
صفحات بازدید شده امروز
13237
بازدید کنندگان امروز
11
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
5316
بازدیدکنندگان دیروز
2
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
55582
بازدید کنندگان هفته گذشته
54
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r