شرایط اخذ گواهینامه HACCP ( گواهی نامه حسپ )

 • اخذ گواهینامه صنایع غذایی ، ایزو22000 ، HACCP ، حلال 02144769451

  صنایع غذایی

  اخذ گواهینامه صنایع غذایی ، ایزو22000 ، HACCP ، حلال02144769451

  سازمان جهانی استانداردISO  جهت همگام سازی استاندارد بین تمام جوامع جهانی استاندارد مدیریت صنایع غذاییHACCP  حسپ ر اتدوین نمود سپس طی چند مرحله ویرایش استاندارد ایزو22000 جایگزین HACCP  گردید . گواهینامه حلال همانند گواهینامه ایزو  نمیباشد درواقع استاندارد حلال ریشه عربی داشته توسط مرکز تحقیقات ، اطلاع رسانی اتاق اسلامی ( ICRIC ) تحت نظارت سازمان همکاری اسلامی تدوین سپس جهت استفاده جهان اسلام منتشر گشت . حال ادامه مقاله درمورد نحوه اخذ گواهینامه ISO22000 ، اخذ گواهینامه HACCP ، اخذ مدرک حلال جهت تمامی صنایع غذایی همچنین خشکبار توجه فرمایید .

  ISO 22000 family - Food safety management

  Information on the ISO 22000 standard

  اخذ گواهینامه ISO22000:2005 ایزو 22000:2005 :

  استاندارد بین المللی مدیریت ایمنی مواد غذایی بنام ISO22000 ( ایزو 22000 ) نامیده میشود

  الزامات استاندارد ایزو22000 بسازمانها کمک مینماید عواقب ناشی ا زمواد غذایی خطرناک ، خطرات ایمنی مواد غذایی ر اشناسایی همچنین کنترل نماید . امروزه تولید مواد غذایی اصلیترین نیاز بشر جهت ادامه حیات میباشد بنابراین صادرات موارد غذایی جهت مصرف جهانیان جزو درآمدهای شرکتهای تولیدی شده همچنین تولید مواد غذایی باکیفیت سرلوحه تمامی شرکتهای تولید مواد غذایی جهت مصرف داخلی ، مصرف بازار خارجی گشته بنابراین تولید مواد غذایی ( بسته بندی مواد غذایی ) مطمئن میتواند باعث فروش بیشتر همچنین بالابردن راندمان مالی شرکتها گردد

  استاندارد ایزو22000 همچنین پیاده سازی الزامات استانداردISO22000  سبب میگردد جهت اطمینان ا زایمنی زنجیره غذایی همچنین تولید مواد غذایی

  ایزو22000 ( خانواده ایزو22000 ) استاندارد بین المللی مدیریت ایمنی مواد غذایی رادربرمیگیرد

  ایزو22000:2018 الزامات لازم جهت سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی راتعیین همچنین تائید میکند ، استاندارد ISO22000 نشان دهنده آنچه سازمان میبایست جهت توانایی خود برای کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی بمنظور اطمینان ازاینکه مواد غذایی امن میباشد

  ایزو 9001 ( پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو9001 ) بعنوان استاندارد مرجع توسط سازمان جهانی ایزو نامیده میشود همچنین ایزو9001 بعنوان استاندارد مادر بین سازمانها شناخته میشود بلحاظ اینکه اکثر چک لیستها همچنین استاندارد ایزو9001 با ایزو22000 یکسان بوده واینکه متقاضی جهت اخذ گواهینامه ایزو22000 میبایست گواهینامه ایزو9001 داشته باشد بنابراین پیشنهاد میگردد جهت کاهش هزینه بابت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو22000 همزمان الزامات استاندارد ایزو9001 پیاده سازی گردد سپس متقاضی هردو گواهی نامه ایزو9001 ، ایزو22000 راهمزمان اخذ نماید

  Hazard analysis and critical control points )HACCP(

  اخذ گواهینامه حسپ HACCP   :

  HACCP( هسپ) چیست ؟

  HACCP سیستم بین المللی شناخته شده جهت کاهش خطر ابتلا ب خطرات ایمنی مواد غذایی میباشد

  سیستم استاندارد HACCP مستلزم آن میباشد خطرات احتمالی شناسایی شده ودرنقطه خاصی ازفرآیند کنترل میگردد .بنابراین HACCP  شامل خطرات بیولوژیکی ، شیمیایی همچنین فیزیکی میباشد ، سازمانها ، کارخانجات تولید مواد غذایی ، شرکتهای بسته بندی مواد غذایی ک در تولید ، پردازش ویا اداره مواد غذایی دخیل هستند میتوانند جهت کاهش خطرات مواد غذایی ا ز الزامات استاندارد HACCP  استفاده نمایند

  الزمات استاندارد HACCP  ( حسپ )  برهفت اصل میباشد :

  انجام تجزیه همچنین تحلیل خطر

  شناسایی نقاط کنترل بحرانی

  تعیین محدودیتهای انتقادی

  ایجاد مراحل نظارت

  ایجاد اقدامات اصلاحی

  ایجاد روش ظبط نگهداری

  ایجاد مراحل تائید

  صدور گواهینامه سیستم مدیریت صنایع غذایی برپایه استاندارد HACCP میباشد بنابراین سازمان ایزو بلحاظ تکمیل بودن متن استاندارد HACCP سال 2003 میلادی استاندارد ISO22000  راتدوین سپس منتشر نمود بنابراین گواهینامه ISO22000 ورژن جدید استاندارد HACCP میباشد

  موسسات تولید مواد غذایی ، رستورانها ، فست فود میتوانند علاوه بر اخذ گواهینامه HACCP  گواهینامه SQF بنام غذای ایمن باکیفیت ، گواهینامه FSSC  سیستم مدیریت ایمنی غذایی نیز اخذ نمایند

   

  استاندارد حلال (HALAL Standard ) :

  استاندارد حلال جزو لیست استاندارد سازمان ایزو نمیباشد صرفا مصرف کشورهای بعضا عربی همچنین اسلامی میباشد . مرکز تحقیقات ، اطلاع رسانی اتاق اسلامی ( ICRIC ) تحت نظارت سازمان همکاری اسلامی جهت پاسخ بنیاز جهان اسلام مطالعه همچنین پژوهش جهت تولید مواد غذایی حلال راآغاز نمود سپس توسط جمع بندی تجربیات دیگر کشورهای اسلامی اقدام ب ایجاد نظام نظارتی بر محصولات غذایی حلال نمود برهمین اساس سازمانهای فعال درحوزه صنایع غذایی میبایست الزامات استاندارد حلال مصوب اتاق اسلامی رارعایت نموده سپس اقدام ب اخذ گواهینامه حلال نمایند

  متقاضیان جهت اطلاع بابت متن استاندارد حلال میتوانند ازطریق مرکز تحقیقات ، اطلاع رسانی اتاق اسلامی ب سایتhttp://halalworldinstitute.org/  مراجعه نمایند

  موسساتی ک میتوانند گواهینامه ایزو22000 ، گواهی نامه HACCP ، گواهینامه حلال اخذ نمایند :

  استاندارد ایزو22000 همچنین استاندارد HACCP جهت تولید همچنین بسته بندی مواد غذایی میباشد منتها استاندارد حلال جهت ذبح حیوانات ، مواد غذایی حلال همچنین نوشیدنی حلال میباشد بنابراین موارد ذیل میتوانند اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه ISO22000 بعنوان استاندارد بین المللی ، گواهی نامه HACCP همچنین گواهی نامه حلال

  صنایع بسته بندی مواد غذایی حلال میتوانند علاوه بر اخذ گواهینامه ISO22000 مبادرت نمایند جهت اخذ گواهینامه حلال

  صنایع تولید مواد غذایی علاوه بر اخذ استاندارد ایزو22000 میتوانند گواهینامه HACCP همچنین حلال اخذ نمایند

  صنایع ذبح طیور همچنین دام میتوانند گواهینامه حلال همچنین ایزو22000 اخذ نمایند

  رستورانها میتوانند گواهینامه ایزو22000 همچنین حلال اخذ نمایند

  فست فود میتواند علاوه بر اخذ گواهینامه ایزو9001 ، گواهینامه ایزو22000 همچنین گواهینامه حلال ، گواهینامه HACCP  اخذ نماید

  تولید و بسته بندی خشکبار همچنین غلات میتواند گواهینامه ایزو22000 ، گواهینامه HACCP ، همچنین گواهینامه حلال اخذ نماید

  صنایع نوشیدنی ، تولید آب میوه همچنین آب آشامیدنی علاوه بر اخذ استاندارد ایزو9001 همچنین ایزو14001 ، ایزو45001 ، استاندارد GMP میتواند مبادرت نماید جهت اخذ استاندارد حلال همچنین گواهینامه ایزو22000

   

  متقاضیان جهت اخذ گواهینامه استاندارد صنایع غذایی همچنین بسته بندی مواد غذایی توسط موتور جستجوگرWWW.GOOGLE.COM بدنبال اهداف زیر هستند :

  اخذ گواهینامه ایزو22000

  اخذ گواهینامه HACCP فوری

  اخذ گواهینامه حلال فوری

  شرایط اخذ گواهینامه ISO22000

  شرایط اخذ گواهینامه HACCP   ( گواهی نامه حسپ )

  شرایط اخذ گواهینامه حلال

  موسسات ارائه دهنده خدمات گواهینامه حلال

  اخذ استاندارد جهت صادرات خشکبار

  اخذ گواهینامه جهت صادرات خشکبار

  اخذ گواهینامه ایزو جهت رستوران

  اخذ استاندارد برای فست فود

  استاندارد مورد نیاز جهت صادرات پسته

  استاندارد ایزو22000 چیست

  مشاور جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو22000

  لینکهای مرتبط :

  WWW.IRANGOVAH.COM

  WWW.ISO.ORG

  https://www.fda.gov/food/guidanceregulation/haccp/

  http://halalworldinstitute.org/

  WWW.GOOGLE.COM

   

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
329
صفحات بازدید شده
200196
صفحات بازدید شده امروز
1214
بازدید کنندگان امروز
2
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
6987
بازدیدکنندگان دیروز
11
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
39121
بازدید کنندگان هفته گذشته
292
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r