مقالات مفید

 

ISO14001 1

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

ایزو ( ISO ) 14001 استاندارد اصلی دراستاندارد ایزو ( ISO ) 14000 میباشد تحت عنوان ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) شرایط مورد نیاز استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO14001 ) کامل در ایزو14001 ذکر شده بصورتیکه ایزو9001 ( ISO9001 ) شرایط ضروری جهت ایجاد سیستم مدیریت کیفیت قابل قبول را مشخص نموده .

ایزو ۱۴۰۰۰ مرتبط بامدیریت محیطی میباشد که جهت کمک بشرکت ویا موسسه دربحداقل رساندن نارساییها و صدمات جهت محیط ( مانند تغییرات آب و هوایی مضر، مسموم کردن آب ویا زمین ) بااجابت قوانین رسمی دولت ها وجهان دررابطه باحفظ محیط زیست می باشد. ایزو ۱۴۰۰۱ ( ISO14001 ) استاندارد جهانی جهت سیستم مدیریت محیطی ( EMS ) هست. الزامات مورد نظر استاندارد ایزو 14001 ( ISO14001 ) اقتضا می کند سازمان هایی که تحت پوشش استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ( ایزو14001) می روند سیاست گذاری محیطی، تعیین زیان های وارده برطبیعت ویا نقاطی زیان دیده ممکن است وارد آید، طراحی و اجرای پروژه های محیطی جهت بهبود وحفظ حیات کره زمین، تعیین وسائل و امکانات جهت رسیدن بهاهداف را انجام داده وبصورت مستمر به بهبود محیط بکوشند. ایزو ۱۴۰۰۰ بسیار نزدیک ایزو ۹۰۰۰ بلحاظ کیفیت و رعایت کیفیت در تولید، دارای شباهت میباشد. بداین منظور سازمان نیاز به انتشار و بسط دادن شیوه نامه سازمانی کنترل کننده کارایی وبررسی جنبه های محیطی کاملاً احساس می شود. ایزو ۱۴۰۰۱ باخرابکاری محیطی سازمان ها مقابله می کند. استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO41001 آنقدر دارای توانایی و انعطاف میباشد که توسط تمام سازمان ها ( تولیدی تا خدماتی )درسرتاسر جهان منطبق گردد. استاندارد ایزو ۱۴۰۰۴ راهنمایی جهت ایزو ۱۴۰۰۱ می باشد کتوسط ISO14004 شرایط و الزامات و جزئیات ایزو ۱۴۰۰۱ مورد بررسی قرار گرفته.
مسائل زیست محیطی ( ISO14001 ) درسطح مجامع بین المللی همانند کنفرانس ریودوژانیرو مورد توجه متخصصان ، سیاستمداران قرار گرفت . درکشورعزیزمان ایران نیز همانند سایر کشورهای جهان بحث حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار از برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی آغاز ودربرنامه های بعدی گسترش یافته است . براساس اصل پنجاهم قانون جمهوری اسلامی ایران حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی شده وفعالیتهای اقتصادی کبه آلودگی محیط زیست ویا تخریب غیرقابل جبران آن همراه هست ممنوع می باشد . بسیاری دانشگاههای معتبر جهان ، برنامه های مختلفی رادرزمینه حفظ محیط زیست تهیه و اجرا نموده اند کمیتواند جهت بررسی دانشگاههای امریکا ، برخی ازدانشگاههای کشورهای مشترک المنافع اروپا بعنوان دانشگاههای پیشرو دراین ز مینه اشاره نمودکه ضروری هست تجربیات جهت کوتاه نمودن مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار در دانشگاههای کشور استفاده شود .

جهت استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO14001 ) توجه بموارد ذیل ضرورت دارد :

1-   خط مشی زیست محیطی

2-   برنامه ریزی

3-   اجرا و طرز کار

4-   مرحله کنترل

5-   بازنگری مدیریت

استاندارد ایزو14001 جهت استفاده تمامی شرکتها ، موسسات وسازمانهای عمومی وخصوصی قابل اجرا میباشد

استاندارد ایزو 14000 بسیار خانواده وسیعی دارد کبه استانداردهای اصلی اشاره میگردد :

ایزو 14001 ( ISO14001 ) استاندارد مدیریت زیست محیطی ( ISO14001 ) باخرابکاری محیطی سازمان‌ مقابله می‌کند. استاندارد ایزو14001 آنقدر دارای توانایی و انعطاف میباشد که با تمام سازمان‌ها ( تولیدی تا خدماتی )درسرتاسر جهان منطبق گردد.

ایزو 14004 ، استاندارد ISO14004 راهنمایی جهت ایزو ۱۴۰۰۱ می‌باشد بداینصورت شرایط و الزامات و جزئیات ایزو ۱۴۰۰۱ مورد بررسی قرار میگیرد. راهنمایی ایزو14004 جهت الزامات چگونگی مدیریت محیطی و همچنین بررسی و کنترل عملیات محیطی بکار می‌رود.

 • سری ایزو ۱۴۰۲۰: برچسب‌های محیطی

 • ایزو ۱۴۰۳۰: به بحث در مورد بررسی نتایج و عواقب تولید محصولات می‌پردازد

 • ایزو ۱۴۰۳۱: ارزیابی شرایط محیطی

 • سری ایزو ۱۴۰۴۰ ( ایزو ۱۴۰۴۰ تا ۱۴۰۴۴ ) ارزیابی چرخه حیات که به بحث در مورد زمینه‌های مدیریت محیطی می‌پردازد.

 • ایزو ۱۴۰۵۰ واژه نامه و تعاریف

 • ایزو ۱۴۰۶۲: به بحث درباره ایجاد بهبود در محیط می‌پردازد

 • ایزو ۱۴۰۶۳: این ایزو به ایزو ۱۴۰۲۰ الحاق شده‌است و درباره عواقب و تاثیرات محیطی می‌پردازد.

 • ایزو ۱۴۰۶۴ شماره یک سال ۲۰۰۶: مربوط به گازهای گلخانه‌ای - تعارف و راهنماهایی برای دفع و نابودی گازهای گلخانه‌ای ارائه می‌دهد.

 • ایزو ۱۴۰۶۴ شماره دو سال ۲۰۰۶: مربوط به گازهای گلخانه‌ای

 • ایزو ۱۴۰۶۴ شماره سه سال ۲۰۰۶: مربوط به گازهای گلخانه‌ای - مربوط به راهنمایی‌هایی در زمینه ارزیابی و تشخیص اظهارنامه گازهای گلخانه‌ای

 • ایزو ۱۹۰۱۱ این ایزو به تبیین قوانین ممیزی برای هر دو نوع ایزو ۱۴۰۰۰ و ۹۰۰۰ می‌پردازد. این ایزو جایگزین ایزو ۱۴۰۰۱ شده.

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو14001 توسط جستجو در سایت گوگل WWW.google.com بدنبال اهداف خود میگردند

اخذ گواهینامه 14001

چگونه گواهی نامه ایزو 14001 بگیرم

از کجا گواهینامه iso14001 بگیرم

گواهینامه ایزو14001

مدرک ایزو14001

تمدید گواهینامه ایزو 14001

تفاوت گواهینامه ایزو 14000 با گواهینامه ایزو9000

رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

رتبه پیمانکاری

رتبه پیمانکاری

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

رتبه نیرو

رتبه نیرو و برق

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

IMS

گواهینامه IMS

گواهی نامه IMS ماهیت جهانی نداشته وصرفا ساخته پرداخته ماایرانیها میباشد

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
130434
صفحات بازدید شده
4206828
صفحات بازدید شده امروز
1287
بازدید کنندگان امروز
379
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
2597
بازدیدکنندگان دیروز
523
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
25805
بازدید کنندگان هفته گذشته
2346
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r