اخذ گواهینامه هایزو17025

مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو17025 - مرکز ایران گواه اخذ گواهینامه ایزو سریع و آسان02144769451

گواهینامه استاندارد ایزو17025 چیست ؟

 

استاندارد ایزو17025 الزامات کلی جهت صلاحیت ، بیطرفی همچنین عملکرد سازمانی آزمایشگاه ر امشخص مینماید

ایزو17025 ISO17025:2017   مورد نیاز تمامی سازمانهایی میباشد ک فعالیتهای آزمایشگاهی انجام میدهند

چرا استاندارد ایزو17025 مهم میباشد :

مشتریان آزمایشگاهی ، سازمانهای نظارتی ، سازمانها همچنین طرحهای استفاده ا زارزیابی همکاران ، واحد اعتبار بخشی و...  ISO / IEC 17025:2017     جهت تایید یاشناخت صلاحیت آزمایشگاه استفاده میکنند درحقیقت اخذ گواهی نامه ایزو17025 اعتماد ب عملکرد آزمایشگاه ر اافزایش میدهد

اخذ مدرک ایزو17025 همچنین اعتبار بخشی ISO/IEC 17025:2017   تنها مهمترین استاندارد جهت آزمایشگاههای کالیبراسیون همچنین آزمایشی سرتاسر جهان میباشد

آزمایشگاههای معتبر ISO17025    نشان داده اند ک ازنظر فنی مهارت دارند همچنین قادر ب تولید دقیق داده آزمایش همچنین کالیبراسیون هستند

اخذ گواهینامه ایزو17025 ، استاندارد ISO17025:2017   استانداردی میباشد ک اکثر آزمایشگاهها جهت تایید صلاحیت خود میبایست اخذ نمایند همچنین حفظ الزامات استاندارد ایزو17025 ضروری بوده جهت اعتبار آزمایشگاه موفق شده جهت اخذ گواهینامه ایزو17025 تا ازلحاظ فنی مورد صلاحیت باشند

آزمایشگاههایی ک موفق ب اخذ مدرک استاندارد ایزو17025 شده اند میبایست براصل استاندارد ایزو9001 عمل کنند .

مزایای اخذ گواهینامه ایزو17025

شناسایی سریعتر همچنین حل مسائل مربوط ب روشها

پرسنل همچنین تجهیزات

بهبود رضایت مشتری

رعایت شرایط کیفی

افزایش کارخانههای آزمایشگاهی بطور کلی

الزامات استاندارد ایزو17025

استاندارد ایزو17025 براساس دوبخش اصلی میباشد :

الزامات مدیریت ، الزامات فنی

الزامات مدیریت ISO17025    : الزامات مدیریت دردرجه اول مربوط ب عملکرد همچنین اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت درون آزمایشگاه میباشد

الزامات فنی ISO17025   : الزامات فنی شامل عوامل تعیین کننده صحت همچنین قابلیت اطمینان آزمون ، کالیبراسیون انجام شده توسط آزمایشگاه

آزمایشگاهها نیاز مبرم ب برنامه ریزی همچنین اجرای اقدامات مربوط ب خطرات ، فرصتها دارند رسیدگی بهردوریسک همچنین فرصتها پایه ای جهت افزایش اثر بخشی سیستم مدیریت ، دستیابی ب نتایج بهتر همچنین جلوگیری اثرات منفی میباشد بنابراین آزمایشگاه مسئول تصمیم گیری درمورد خطرات همچنین فرصتهایی میباشد ک میبایست مورد توجه قرار بگیرد

اخذ گواهینامه ایزو17025 سیستم مدیریت آزمایشگاهی کمک میکند جهت بهره وری بهتر آزمایشگاه همچنین بالابردن راندمان کاری آزمایشگاه .

استاندارد ایزو17025 ابتدا توسط سازمان ایزو سال 1999 جهت بهبود کیفیت آزمایش ، آزمایشگاهها تدوین همچنین منتشر گردید سپس طی دودوره الزامات مورد بازبینی قرارگرفت البته آخریت تغییرات مربوط ب سال 2017 میباشد ک گواهینامه ایزو17025 براساس ورژن جدید ISO17025:2017   صادر میگردد

مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو17025 ISO17025:2017

 

آزمایشگاهها جهت تایید صلاحیت خود بدنبال اخذ گواهینامه ایزو17025 همواره دنبال مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو17025 میباشند منتها تمامی مراجع صدور گواهینامه ایزو17025 مجوز صدور گواهی نامه ایزو17025 ندارند وفقط مراجع مورد تایید سازمان IAF   میتوانند گواهینامه ایزو17025 صادر نمایند

سازمان ایزو واقع در سوئیس میباشد سازمان ایزو دارای 162 عضو اصطلاحا 162 عضو سازمان استاندارد ملی میباشد انجمن اعتبار دهندگان بین المللی IAF   مسئول رسیدگی ب عضو سازمان ملی کشورهای عضو سازمان ایزو میباشد اصطلاحا نام عضوها AB نامیده میشود هرکشور عضو سازمان جهانی ایزو دارای یک AB  رسمی مورد تایید IAF  میباشد یکی ا زامور مربوط ب AB  صدور گواهینامه ISO17025  میباشد خوشبختانه ایران عضو رسمی پذیرفته شده سازمان ایزو میباشد AB  کشور ایران  NACI  نامیده میشود بنام مرکز تایید صلاحیت ایران NACI  میتواند گواهینامه ایزو17025 صادرنماید همچنین متقاضیان اخذ گواهینامه ISO17025:2017  میتوانند ازطریق مرکز تایید صلاحیت ایران NACI  اقدام نمایند جهت اخذ مدرک ISO17025  نکته مم اینکه مرجع معتبر صدور گواهینامه ایزو17025 داخل ایران فقط و فقط NACI  مرکز تایید صلاحیت ایران میباشد نه سایتها و نامهای همخوان NACI    

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو17025 میبایست توجه داشته باشند هستند افراد سودجویی ک توسط CB  صادرکننده گواهینامه ایزو مباردت ب اخذ گواهینامه ایزو17025 میکنند منتها گواهینامه ایزو17025 اخذ شده توسط مراکز CB  مرجعیت قانونی نداشته صرفا جنبه تبلیغاتی دارد

جهت اطلاعات کافی درمورد AB  ، CB  ، NACI  ومراجع صادرکننده گواهینامه ایزو میتوانید مطلب زیررامطالعه نمایید

مراجع صدور گواهینامه ایزو ، مدرک ISO  معتبر

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو17025 توسط موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM   بدنبال موارد زیر هستند :

اخذ گواهینامه ایزو17025 فوری

شرایط اخذ گواهینامه ایزو17025

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو17025

مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو17025

اخذ گواهینامه ایزو17025 مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

اخذ گواهینامه ایزو17025 جهت مناقصات

اخذ سریع وآسان گواهینامه ایزو17025

چه مراجعه میتوانند گواهینامه ایزو17025 صادرکنند

گواهینامه ایزو17025 توسط چه مراجعه صادر میگردد

استاندارد الزامات عمومی جهت آزمایشگاه چیست

استاندارد ایزو17025 چیست

گواهی نامه ایزو17025 چیست

ورژن جدید استاندارد 17025 چیست

اخذ گواهینامه ایزو17025 توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران چقدر زمان میبرد

اخذ گواهینامه ایزو17025 توسط NACI  چقدر هزینه دارد

لینکهای مرتبط :

WWW.ISO.ORG

WWW.IAF.NU

WWW.IRANGOVAH.COM

WWW.GOOGLE.COM

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
5
صفحات بازدید شده
17992
صفحات بازدید شده امروز
1234
بازدید کنندگان امروز
1
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
8836
بازدیدکنندگان دیروز
3
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
17992
بازدید کنندگان هفته گذشته
5
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r