ایزو10077

گواهینامه ایزو 10077 ، ISO10077:2003  ، استاندارد عملکرد حرارتی پنجره دو جداره 02144769451

استاندارد ایزو10077 ، اطلاعات درمورد استاندارد ISO10077:2003

ISO  فدراسیون جهانی سازمانهای استاندارد ملی سراسر جهان میباشد ، کار آماده سازی استاندارد بین المللی بطور معمول توسط کمیته فنی ISO   انجام میشود

استاندارد ایزو10077 توسط کمیته فنی استاندارد اروپا ( CEN ) باهمکاری کمیته فنی سازمان ایزو ( TC163 ) درمورد عملکرد حرارتی ساختمان همچنین اجزاء سازنده آن مطالعه مینماید

ایزو10077 بخشی ازمجموعه استاندارد میباشد ک باهدف هماهنگی بین المللی جهت روش شناسایی جهت ارزیابی عملکرد انرژی ساختمان نامیده میشود .

استاندارد ایزو 10077 براساس استاندارد اروپا ( EPB ) فعالیت مینماید تمام استانداردهای تدوین گشته توسط EPB قوانین خاصی جهت اطمینان ازهماهنگی کلی ، بابت عدم ابهام همچنین شفافیت دنبال میکند .

استاندارد ایزو 10077 درحقیقت تدوین گشته جهت استاندارد سازی پنجرههای دوجداره ، دربهای شیشه ای ، کرکره و... بنابراین شرکتهای سازنده درب و پنجره دوجداره ملزم ب رعایت الزامات استاندارد ایزو10077 میباشند

 

متن انگلیسی استاندارد ISO10077  همچنین دانلود متن فارسی استاندارد ایزو10077

چه شرکتهایی میبایست اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو10077 :

استاندارد ایزو10077 جزو استاندارد تدوین گشته سازمان ایزو جهت اندازه گیری دقیق عبور هوا همچنین حرارت داخل ساختمان میباشد بنابراین شرکتهای سازنده درب وپنجره دوجداره ، شرکتهای سازنده درب وکرکره حرارتی ، شرکتهای تولید کننده اجزای ساختمان جهت جلوگیری ا ز انتقال حرارت بین محیط همانند شرکتهای تولید پشم شیشه جهت عایق بندی لوله همچنین تجهیزات ساختمان میبایست الزامات استاندارد ایزو10077 ر اپیاده سازی همچنین رعایت کنند درواقع استاندارد ایزو10077 اندازه گیری دقیق عبور هوا راانجام میدهد
تعریف استاندارد ایزو10077 مطابق بااستاندار سازمان ایزو :

سازمان ایزو تعریف زیررادرمورد استاندارد ایزو10077 دارد :

ISO10077:2017   یکروش رامشخص مینماید همچنین دادههای ورودی مرجع جهت محاسبه انتقال حرارت ا زپروفیلهای قاب ، انتقال حرارتی خطی ، اتصالات

الزامات استاندارد ایزو10077 همچنین میتواند جهت ارزیابی مقاومت حرارتی پروفیل همچنین ویژگی حرارتی اجزا مشابه استفاده گردد

ایزو10077 مورد نیاز شرکتهای تولید درب وپنجره دوجداره میباشد البته اطلاعات کارفرمایان بابت استاندارد ایزو10077 کم بوده ازاهمیت استاندارد ایزو10077 واقف نیستند بنابراین متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو10077 میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر بابت اخذ گواهینامه ایزو10077 بامادرارتباط باشند .

مراجع صدور گواهینامه ایزو10077 :

ISO10077:2017  جزو استاندارد تدوین گشته سازمان ایزو بوده همچنین جزو لیست استاندارد ایزو میباشد

 

لیست استاندارد ایزو مشاهده لیست استاندارد ایزو

 

اخذ گواهینامه ایزو10077 توسط مراجع صدور گواهی نامه ایزو صادر میگردد بدلیل اهمیت بابت پیاده سازی همچنین الزامات استاندارد ایزو10077 معمولا هزینه اخذ گواهینامه ایزو10077 بیشتر میباشد
لازم بذکر میباشد چنانچه مجموعه ای خواهان اخذ گواهینامه ایزو10077 باشد توصیه میگردد بلحاظ یکسان بودن الزامات استاندارد ایزو9001 همزمان با استاندارد ایزو10077 الزامات پیاده سازی گردد

مراجع صدور گواهینامه خصوصی ، CB  خصوصی صدور گواهینامه ایزو نیز میتواند اقدام نماید جهت صدور گواهینامه ایزو10077 بنابراین متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو 10077 مخصوصا سازندگان درب وپنجره دوجداره میتوانند توسط هزینه کم همچنین بدون پیاده سازی ، حضور ممیز مبادرت نمایند جهت اخذ گواهینامهه ایزو 10077 منتها پیشنهاد مرکز ایران گواه پیاده سازی الزامات استاندارد ISO9001  همچنین پیاده سازی الزامات استاندارد ISO10077  میباشد سپس متقاضی اقدام نماید جهت اخذ گواهینامه ISO10077  همچنین لازم بذکر میباشد هزینه پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو9001 جهت متقاضی رایگان بود متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو9001 همچنین متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو10077 میتوانند بصورت رایگان چنانچه توسط مرکز ایران گواه گواهینامه ایزو خودرااخذ نمایند

استاندارد ایزو10077 خلاصه مطلب :

استاندارد 10077 الزامات استاندارد درمورد تولیدکنندگان درب وپنجرهای دوجداره همچنین تولید کننده گان اجزای ساختمانی تدوین گشته بنابراین تمامی تولیدکنندگان اجزای ساختمان میتوانند اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو10077 ، گواهینامه ISO10077   میتواند توسط مراکز صدور گواهینامه ایزو تحت نظارت AB  دولتی صادرگردد ک میبایست ابتدا الزامات استاندارد ایزو10077 توسط مشاوره ایزو پیاده سازی گردد سپس پس ازتائید ممیز گواهی نامه ISO10077  صادر میگردد منتها اخذ گواهی نامه ISO10077  توسط مراکز خصوصی صدور گواهینامه ایزو بصورت خیلی راحت همچنین اخذ ایزو سریع بدون حضور ممیز همچنین پیاده سازی الزامات ایزو10077 صورت میپذیرد .

اخذ گواهینامه ایزو9001 پیش نیاز صدور گواهینامه ایزو10077 میباشد بنابراین متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو10077 ابتدا میبایست اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو9001 سپس اقدام نمایند بابت گرفتن گواهینامه ایزو10077

متقاضیان محترم اخذ گواهینامه ایزو10077 توسط موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM  موارد زیر راسرچ مینمایند :

اخذ گواهینامه ایزو10077

استاندارد ایزو10077 چیست

استاندار ایزو درب وپنجره دوجداره چیست

اخذ گواهینامه ایزو برای درب و پنجره دوجداره

اخذ گواهینامه ایزو درب کشویی شیشه ای

اخذ گواهینامه ایزو جهت تولید پشم شیشه

ISO10077
متن فارسی الزامات ایزو10077

چگونه میتوانم گواهینامه ایزو10077 بگیرم

ازکجا گواهینامه ایزو مربوط به درب وپنجره دوجداره بگیرم

استاندارد مربوط به ساخت درب و پنجره دوجداره چیست

استاندارد ایزو مربوط به عایق بندی تجهیزات موتورخانه چیست

استاندار مربوط به عایق بندی تجهیزات ساختمان

استاندارد مربوط به عایق بندی تجهیزات صنعتی

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.COM

WWW.ISO.ORG

WWW.GOOGLE.COM

 

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
409
صفحات بازدید شده
311734
صفحات بازدید شده امروز
13231
بازدید کنندگان امروز
11
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
5316
بازدیدکنندگان دیروز
2
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
55576
بازدید کنندگان هفته گذشته
54
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r