تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی minتمدید گواهینامه تایید صلاخیت ایمنی پیمانکاران

 

تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری بعدازدوسال اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط پیمانکار میبایست صورت پذیرد . حال اینکه اغلب متقاضیان چالشهای متفاوتی داشته بابت تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی  داشته  . لطفا ادامه مطلب توجه فرمایید .

 

بیشتر بخوانیم :

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چیست

 

تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران :

گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی توسط متقاضی ممکن هست گواهینامه  HSE   اداره , گواهینامه ایمنی اداره کار حتی گواهینامه  HSE   ایمنی نامیده شود . گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط اداره کار استان مربوطه صادر میشود . اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی دوساله بوده ، متقاضیان میبایست جهت تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اقدام نمایند .

تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میبایست همانند اخذ گواهینامه  HSE  اداره کار ، توسط اداره کار استان مربوطه انجام گیرد .

تمدید گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانمکاری الزامی بوده بلحاظ اینکه براساس دستورالعمل آئین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی , تمامی پیمانکاران میبایست دارای تائیدیه ایمنی اداره کار بوده تابتوانند درمناقصاتشرکت نمایند . لذا چنانچه پیمانکار دارای گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی نمیباشد پیشنهاد میگردد سریعا اقدام نماید جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری . چنانچه تاریخ اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری روبه اتمام میباشد ؛ مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه پیشنهاد میکند پیمانکار قبل ازاتمام تاریخ گواهینامه اقدام نماید جهت تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری .

 

مطالب مرتبط :

شرایط اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

 

شرایط تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران :

تمدید مدرک ایمنی پیمانکاران بنام گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری میبایست هردوسال یکبار توسط متقاضیان ( پیمانکار ) صورت پذیرفته . موضوع قابل توجه شرایط تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میباشد .

تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی امری ضروری بوده بلحاظ اینکه پیمانکاری میتواند شرکت نماید درمناقصه ک دارای گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاری بوده باشد . جهت تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری ؛ ابتدا پیمانکار میبایست رتبه ویا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ارائه دهد .

نکته مهم : پیمانکاران پس ازدریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری میبایست هرپیمانیکه بسته شده ( قرارداد منعقد شده با کارفرما ) توسط اداره کار ثبت نموده ، حتما حتما شماره ثبت پیمان فعال خودرا داشته باشند . چنانچه پیمانکار قرارداد منعقد شده ثبت نکند جهت تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری مشکل برخورد کرده .

متقاضیان جهت تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری میبایست حتما پروژه فعال داشته ک بازرسی انجام گردد . اخیرا توسط بازرسان اداره کار درخواست طرح طبقه بندی مشاغل پیمانکار میشود . لذا مرکز ایران گواه پیشنهاد میکند جهت تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، پیمانکار طرخ طبقه بندی مشاغل داشته باشد .

 

مطالب مرتبط :

طرح طبقه بندی مشاغل چیست ؟

 

تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری مشکلات دیگری داشته همانند ؛ ممکن هست بازرس درخواست گواهینامه  HSE-MS  داشته باشد حتی درخواست  HSEPLAN  پروژه فعال نماید . لذا پیشنهاد میگردد پیمانکار گواهینامه  HSE  توسط مراکز صدور گواهینامه ایزو اخذ نموده ؛ حتی  HSE PLAN  مربوطبه پروژه داشته باشد .

 

مطالب مرتبط :

 HSE PLAN  چیست ؟

 

تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری چالشهای دیگری داشته همانند ؛ اخذ تائیدیه مسئول ایمنی توسط اداره کار استان ، بررسی گزارشات مسئول ایمنی همینطور بررسی همکاری مسئول ایمنی باکمیته فنی بهداشت اداره کار جهت گزارشات و.... .

مرکز مشاوره ایران گواه جهت تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری درکنار متقاضیان بوده اطلاعات فنی کاربردی بابت درخواست تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی دراختیار متقاضیان میگذارد . لطفا بامرکز ارتباط برقرار نمایید .

کلمات کلیدی سرچ شده توسط موتور جستجوگر گوگل توسط متقاضیان :

تمدید فوری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی , شرایط تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی , تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چگونه صورت میپذیرد ,  تمدید اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

 

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
29234
صفحات بازدید شده
867174
صفحات بازدید شده امروز
7796
بازدید کنندگان امروز
663
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
5170
بازدیدکنندگان دیروز
725
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
51651
بازدید کنندگان هفته گذشته
3127
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r