دریافت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری جهت حضوردرمناقصه جهت برخی شرکتها امری ضروری بوده ، لذا شرکتها بدنبال دریافت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری مواجه میشوندبا مشکلاتی .

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری جزو الزامات شرکتها همچنین سازمانها بوده لذا چالش اصلی متقاضیان جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری جهت دریافت گواهینامه ، نحوه دریافت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ویا مجوز اداره کار میباشد .

سوالات متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری متفاوت بوده ک طی مقالات قبلی همین سایت توضیح داده شده ، اخیرا متقاضیان گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری تماس گرفته درباره نحوه گواهینامه تائید صلاحیت پیمانکاری همچنین مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری سوال میپرسند .

 

بیشتر بخوانیم :

سوالات متداول جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

 

نحوه دریافت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری :

گواهی نامه تائید صلاحیت پیمانکاری بعنوان سند صلاحیت پیمانکار جهت انجام پروژه عمرانی محاسبه میگردد . طی سال گذشته براساس آئین نامه اجرایی دولت تمامی شرکتها ، سازمانها حتی کسب وکار کوچک موظف شدند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نمایند .

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری خودنیز میتوانند اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه لذا طی مطالب زیر چنانچه بادقت مطالعه گردد براحتی میتوانند پیگیری نموده ، گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نمایند .

نحوه دریافت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بداینصورت بوده ؛ ابتدا متقاضی میبایست مدارک لازم جهت بارگذاری همینطور تشکیل پرونده کامل نماید .

متقاضی تایید صلاحیت پیمانکاری ویا مدرک مجوز اداره کار میبایست ابتدا وارد سایت معرفی شده جهت بارگذاری وارد شود .

 

 

سایت اداره کار جهت بارگزاری مدارک https://svcc.mcls.gov.ir/SystemEntrance.aspx

 

متقاضی گواهی تایید صلاحیت اداره کار سپس میبایست مدارک فیزیکی درخواستی ب نزدیکترین دفتر انجمن اداره کار برده هزینه دفتر انجمن پرداخت گردد سپس بررسی میشود توسط کارشناسان چنانچه مشکلی وجود نداشت مدارک ارسال میشود اداره کار جهت تعیین بازرس .

بازرسی جهت اخذ گواهی نامه تائید صلاحیت پیمانکاری اداره کار ازدفتر مرکزی ثبت شده دراساسنامه صورت میپذیرد ؛ برخی متقاضیان احساس میکنند بازرسی داخل پروژه صورت میپذیرد حال آنکه بازرسی داخل پروژه فعال جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بوده ، لذا متقاضیان توجه داشته باشند بازرسی جهت گواهینامه مجوز اداره کار داخل ساختمان ویادفتر مرکزی متقاضی انجام شده .

شرایط دفتر مرکزی جهت بازرسی میبایست حتما سند اداری ویا موقعیت اداری باشد ، بعضی کارفرمایان فکر میکنند چنانچه دفتر کار منزل مسکونی بوده باشد میتوانند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نمایند .

موارد بازرسی جهت صدور گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میتوان نامبرد : بررسی کبسول اتشنشانی دفتر مرکزی ک میبایست حتما شارژ داشته باشد ، بررسی مدارک مثبته حتما توجه داشته باشید طرح طبقه بندی مشاغل جزو مهمترین مدارک مربوطه جهت تایید بازرسی میباشد ، مسائل ایمنی ساختمان همانند دارا بودن دفتربه دوربین مدار بسته ، نصب ددکتور ، تجهیزات ایمنی وبهداشتی .

بازرسی جهت تائید مدارک شرکت همینطور تایید صلاحیت شرکت متقاضی گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بوده لذا حتما میبایست جهت صدور گواهی نامه تائید صلاحیت پیمانکاری بازرسی انجام گردد ؛ سپس چنانچه شرایط شرکت مورد پذیرش بازرس بود پرونده ارسال میگردد کمیته اداره کار سپس گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری صادر میگردد .

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری کاملا متفاوت بوده نسبت ب گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی همینطور گواهینامه صلاحیت پیمانکاری لذا چنانچه شرکتها بخواهند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اخذ نمایند حتما میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ویا گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ارائه دهند .

مدت زمان صدور گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چقدر هست :

مدت زمان خاصی جهت صدور گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری نمیتوان تعریف کرد منتها چنانچه مدارک شرکت متقاضی کامل بوده باشد همینطور متقاضی مدام پیگیری نماید بادفتر انجمن همینطور اداره کار استان میتواند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری پس ا زسپری کردن امور اداری مربوطه اخذ نماید .

جهت صدور گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری حدود یک ماه تا45 روز زمان لازم میباشد ؛ دارا بودن گواهینامه دوره کارفرمایی همینطور طرح طبقه بندی مشاغل سپس لیست بیمه جزو الزامات بوده لذا متقاضیان جهت ثبت نام دوره ایمنی کارفرمایی همینطور اخذ طرح طبقه بندی مشاغل میتوانند باشرکت ایران گواه ارتباط برقرار نموده تادرکوتاهترین زمان ممکن اقدامات لازم صورت پذیرد .

 

پی نوشت : اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری پروسه بلند مدتی بوده زمانبر بودن اغلب جهت تکمیل مدارک بوده لذا توصیه میگردد متقاضیان عزیز ابتدا مدارک شرکت راکامل نموده سپس ثبت نام سایت انجام دهند . چنانچه متقاضیان توسط شرکت ایران گواه اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه ISO , همینطور اخذ گواهینامه HSE مشاوره همینطور بارگزاری مدارک جهت گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط مرکز ایران گواه بصورت کاملا رایگان انجام میگردد .

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
409
صفحات بازدید شده
311813
صفحات بازدید شده امروز
13310
بازدید کنندگان امروز
11
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
5316
بازدیدکنندگان دیروز
2
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
55655
بازدید کنندگان هفته گذشته
54
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r