ع صدور گواهینامه ایزو , ISO

مرجع صدور گواهی نامه ISO , اصطلاحا CB نامیده میشود . CB مخفف Certification Body بنام بدن گواهینامه میباشد بنابراین مرکز صدور گواهینامه ISO , HSE اصطلاحا CB نامگذاری میگردد

متقاضی اخذ گواهینامه ایزو , میبایست ابتدا اعتبار مرجع صدور گواهینامه ISO ر اتوسط مرکز اعتبار دهنده ب مرجع صدور گواهی نامه ایزو سنجیده سپس اقدام نماید جهت اخذ گواهینامه ایزو

مراجع صدور گواهینامه ایزو د رسطح اعتباری مختلفی وجود دارند مرکز ایران گواه د رمقالات قبلی همین سایت WWW.IRANGOVAH.IR  همینطور سایتهای دیگر همانند WWW.IRANGOVAH.COM  درمورد مرکز صدور گواهینامه مطلب گذاشته حال مطلب فوق جهت مرجع صدور گواهینامه ایزو میباشد لطفا ب ادامه مطلب توجه فرماید :

اعتبار مرجع صدور ایزو :

مراکز صدور گواهینامه ایزو د رسطح اعتباری گوناگونی وجود داشته متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو بدلیل اطلاعات کافی اقدام نموده توسط مراکز نامعتبر گواهینامه ایزو اخذ مینمایند سپس پی برده گواهینامه ایزو اخذ شده دارای اعتبار نبوده ، متضرر میشوند

 مرکز صدور ایزو

چگونه اعتبار گواهینامه ایزو سنجیده میشود :

سازمان بین المللی ISO , واحدی تحت عنوان سازمان سنجش بین المللی IAF داشته ، IAF مخففInternatinal Accreditation forum  بوده ک اصطلاحا انجمن بین المللی اعتبار سنجی نامیده میشود هرکشور عضو سازمان ISO میبایست یک سازمان خصوصی ویا دولتی معرفی نموده تحت اعتبار IAF فعالیت داشته باشد مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بنام NACI , نماینده انجمن IAF د رایران بوده حال مرکز ملی تایید صلاحیت ایران خود کرجع صدور گواهینامه ایزو نمیباشد منتها مراکز صدور گواهی نامه ایزو تحت نظارت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گواهینامه ایزو همینطور گواهی HSE صادر مینمایند بنابراین چنانچه متقاضی بدنبال مرجع صدور گواهی نامه ISO معتبر بوده ابتدا میبایست توسط انجمن اعتبار سنجی IAF کشور صادرکننده گواهینامه ایزو ر امشخص نموده سپس مرجع مورد اعتماد IAF  مشخص شود بعد مرجع معتبر صدور گواهینامه ایزو ک توسط AB معرفی شده انتخاب گردد جهت صدور گواهینامه ایزو . متاسفانه سوء استفاده کنندگان بیشماری وجود داشته سایتهای فیک نشان متقاضی اخذ گواهینامه ایزو داده سپس گواهینامه ایزو جهت شرکتها صادر مینمایند مادامیکه کارفرما اقدام مینماید جهت استعلام گواهینامه ایزو متوجه میگردد گواهینامه ایزو فیک اخذ کرده

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه بعنوان مرکز مشاوره اطلاعات فنی همینطور حقوقی بیشتری بابت اخذ گواهینامه ایزو ، مرجع صدور گواهینامه ایزو دراختیار متقاضی گذاشته لطفا جهت کسب اطلاعات تکمیلی تماس حاصل فرمایید

CB مرجع صادرکننده گواهی نامه ایزو :

CB  بعنوان مرکز ارائه دهنده گواهی ایزو شناخته شده CB ممکن هست تحت نظارت انجمن اعتبار سنجی IAF فعالیت نماید ممکن هست بصورت خصوصی فعالیت نماید لازم بذکر میباشد مراجع صدور گواهینامه ایزو خصوصی اعتبار بین المللی نداشته صرفا مصرف داخلی دارند منتها هزینه کمتری کافرما جهت صدور گواهینامه ایزو پرداخت نموده حتی طی مدت زمان کمتری گواهینامه ایزو دریافت نماید

متقاضیان توسط موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM اهداف خود همانند :

مرجع صدور ایزو , مرکز صدور ایزو , مرجع صدور گواهینامه ایزو , مرکز صدور گواهینامه ایزو , مراجع صدور گواهی نامه ISO , مراکز صدور گواهی نامه ISO , اخذ فوری ایزو , CB کیست , CB چیست , گرفتن سریع گواهینامه ایزو

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
22126
صفحات بازدید شده
660996
صفحات بازدید شده امروز
614
بازدید کنندگان امروز
159
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
5739
بازدیدکنندگان دیروز
654
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
44873
بازدید کنندگان هفته گذشته
2721
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r