EP اخذ گواهینامه

 

 

گواهینامه E&P , حفاری چاه نفت

استاندارد E&P بنام Exploration and production  اکتشاف وتولید شناخته میشود بنابراین پیمانکاران حوزه فعالیت نفت گاز پتروشیمی میتوانند اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه E&P , استاندارد E&P  تقریبا الزاماتی مشابه استاندارد ISO9001 , همینطور استاندارد ISO14001 میباشد بنابراین توصیه میگردد همزمان باپیاده سازی الزامات E&P الزامات استاندارد ایزو9001 ، ایزو14001 پیاده سازی سپس گواهینامه صادر گردد تاضمن صرفه جویی بابت هزینه متقاضی توانسته باشد پکیج گواهینامه E&P  همراه ایزو9001 , ایزو14001 اخذ نماید حال اینکه استادارد E&P چگونه صادر میگردد , مراکز صدور گواهینامه E&P کجاهستند ادامه مطلب پیرو استاندارد , گواهینامه E&P

Exploration and production , گواهینامه E&P

گواهینامه E and P توسط شرکتهای فعال حوزه حفاری چاه نفت اخذ میگردد تقریبا شرکتهای محدودی میباشند ک مبادرت کرده جهت اخذ گواهینامه E&P حتی شرکتهای بیشماری آشنایی دقیقی بابت استاندارد E&P نداشته بواقع استاندارد E&P ساختاری تعریف مینماید ک شرکتها بتوانند بامشارکت همدیگر چاه نفت حفر نمایند همچنین شروع ب استخراج نفت کنند بدون اینکه آسیبی وارد شود

عملیات اکتشافی ، تولیدی شامل روابط متنوعی میباشد همانند مشارکت شرکتها ، پیمانکار همینطور سرمایگذاریهای مشترک گرفته تامعامله باسایر ذینفعان همانند دولت ک جهت مدیریت مسائل بهداشتی ایمنی ، محیط زیست ، استاندارد HSE نیازبرویکرد منظم میباشد

هزینه اخذ گواهینامه EP

E&P  اصول کلی مدیریت شامل :

استراتژی همینطور اهداف ریست محیطی تعریف میکند

تصویب سیستم مدیریت محیط زیست ، بهداشت ، ایمنی HSE

همکاری فنی همچنین ظرفیت سازی ر ادنبال میکند

توسعه مشارکت ، توسعه ارتباط

ارزیابی ، برنامه ریزی مناسب بابت پروژه

آموزش

بررسی ، ممیزی

برنامه ریزی مدیریت بهداشت همینطور ایمنی نشان میدهد :

رویکردی منظم ، ساختار مند جهت مدیریت بهداشت ایمنی

کنترل خطرات تاحد ممکن

آموزش کارکنان

نگهداری تجهیزات بصورت ایمن

سیستم مجوز کار ( PTW ) میبایست توسعه یابد

PTW  اطمینان حاصل خواهد کرد کلیه کارهای خطرناک باخیال راحت انجام میشود ، مجوز موثر کار تعیین شده برقراری ارتباط موثر بابت کار شامل خطرات ، روشهای جداسازی ایمن ا زشروع کارر اتضمین میکند

E&P  اقدامات طراحی همینطور عملیاتی جهت مدیریت خطرات اصلی شامل سلامت ، امنیت شغلی همسو توسط HSE شرکت ارائه میدهد بنابراین اخذ گواهینامه HSE همینطور اجرای دقیق HSEPLAN  میبایست همسو بااستاندارد E&P اجرا گردد

الزامات E&P تقریبا خلاصه توضیح داده شده بنابراین شرکتهای نفت گاز پتروشیمی مخصوصا شرکتهای پیمانکار حفاری چاه نفت وگاز میتوانند اقدامات لازم جهت اخذ گواهینامه E and P انجام دهند

گواهینامه E&P شرکتهای حفاری چاه نفت توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو صادر میگردد بنابراین هزینه صدور گواهینامه E&P تقریبا باتوجه ب سطح پیاده سازی همینطور مرجع صدور گواهینامه متفاوت میباشد لطفا جهت اطلاع بابت مرجع صدور گواهینامه E&P , هزینه صدور گواهینامه E&P ارتباط برقرار نمایید.

 

E&P چیست

E&P چیست , گواهینامه اکتشاف ، تولید چاه نفت وگاز توسط شرکتهای پیمانکار حفاری چاه نفت وگاز اخذ میگردد . گواهینامه  E&P    مربوطبه اکتشاف وتولید توسط بخشی خاص درصنعت نفت وگاز میباشد . شرکتهای درگیر منطقه باریسک بالا ؛ پردرآمد مکتشاف وتولید تمرکز خودرا دریافتن ، تقویت ، تولید همینطور تجارت کالاهای مختلف نفت وگاز متمرکز میکنند .

   اکتشاف وتولید Exploration and production بعنوان بخش بالادست صنایع نفت وگاز شناخته شده  . صاحبان منابع همینطور اپراتور(های)  E&Ps  توسط پیمانکاران همانند مهندسی ، ساخت وساز (  EPC   ) همچنین توسط شرکای سرمایه گذاری مشترک ؛ شرکتهای خدمات میدانی نفت وگاز کار کرده . حال اینکه  E&P   چیست ؟ , گواهینامه  E&P   توسط چه مراجعی صادر میگردد . لطفا به ادامه مطلب توجه فرمایید .....

 

مطالب بیشتر :

اخذ گواهینامه صنعت نفت وگاز ، پتروشیمی

 

 استاندارد  E&P   چیست ؟

Exploration & production   بنام اکتشاف وتولید اختصارا  E&P   نامیده میشود . شرکتهای اکتشافی ، تولید منابع غیر تجدید پذیر پیدا ، سپس استخراج میکنند همانند نفت وگاز . روند اکتشاف وتولید نفت وگاز بطور معمول شامل چهار بخش میباشد .

اکتشاف ( Exploration   )  : شامل جستجوی هیدروکربن زمین که دارای ذخایر نفت وگاز میباشد .

توسعه خوب : مهندسان بعداز شناسایی زمین بالقوه مناسب تعدادی چاه مورد نیاز جهت تامین تولید ، روش استخراج هیدروکربن مایع تعیین میکنند .

تولید ( Production  )  :  هیدروکربن مایع استخراج شده  تجزیه میشود  .

رها کردن : شرکتهای اکتشافی برخی مواقع بلحاظ هزینه بالای اکتشاف همینطور مبلغ پایین فروش گاز طبیعی ؛ برخی چاههای اکتشافی رابصورت اولیه پوشانده رها میکنند .

استاندارد  E&P   بطور کلی الزامات استاندارد حفر چاه نفت وگاز ر ابیان میکند .

اخذ گواهینامه  E&P   :

اخذ گواهینامه  E&P   شامل پیاده سازی الزامات ایزو14001 , ایزو9001 , همینطور استاندارد  HSE-MS    بعنوان استاندارد ایمنی میباشد . متقاضیان اخذ گواهینامه اکتشاف چاه نفت جهت مناقصه میبایست اقدام کنند ، گواهینامه  E&P   اخذ نموده ارائه دهند .

گواهینامه  E and P   بعنوان استاندارد حفر چاه توسط پیمانکاران اخذ میگردد .

E&P  اصول کلی مدیریت شامل : استراتژی ، اهداف زیست محیطی تعریف میکند . تصویب سیستم مدیریت زیست محیطی بهداشت ایمنی یعنی  HSE   . همکاری فنی ، ظرفیت سازی جهت پیمانکاران بالادست صنعت نفت . توسعه مشارکت ، توسعه ارتباط . ارزیابی همینطور برنامه ریزی مناسب جهت پروژه ؛ آموزش ؛ بررسی ممیزی ؛ کنترل خطرات تاحد ممکن .

گواهینامه  E&P   توسط مراجع معتبر گواهینامه  ISO   , تحت شرایط پیاده سازی الزامات استاندارد  ISO9001:2015   ,  استاندارد  ISO14001:2015   , استاندارد  HSE-MS   صادر میگردد . متقاضیان اخذ گواهینامه  E&P   میتوانند جهت گرفتن گواهینامه بامرکز مشاوره ایران گواه ارتباط برقرار نموده اطلاعات کافی دریافت کنند .

 

گواهینامه استاندارد  E&P   توسط چه شرکتهای دریافت میگردد :

گواهینامه استاندارد  E&P   بعنوان استاندارد اکتشاف وتولید نفت وگاز میتواند توسط ، شرکتهای پیمانکاری خوزه صنعت نفت وگاز اخذ گردد .

برجسته ترین دستاوردهای اقتصادی در صد سال گذشته ، رشد و توسعه صنعت نفت بوده . درسال ۱۸۵۰، در واقع نفتی تولید نمی شد. سپس، اکتشافاتی توسط  ایالات متحده آمریکا و روسیه انجام شد، کل تولید طی ۱۸۶۰ بسرعت روبه افزایش گذاشت .  سال ۱۸۹۰، تولید جهانی ۱۰ میلیون تن طی سال رسید . سپس تولید نفت خام پیوسته درحال افزایش بوده ، تولید جهانی نفت  تقریباً هرده سال ۲ برابر شده . ایالات متحده آمریکا و روسیه هنوز بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان هستند؛ گرچه اهمیت نسبی آنها توسط افزایش بسیار سریع تولید نفت خام ، حوزه دریای کارائیب، خاورمیانه و آفریقا، روبه کاهش گذاشته .

نزدیک یک قرن میباشدکه مردم کشور ایران  با مقوله نفت ومسائل مربوطه آشنا شده . نقش حیاتی نفت  درحیات اقتصادی کشور(ها ) ، خصوصاً طی چند دهه اخیر بجایی رسیده میبایست  آنرا ماده اساسی زندگی مینامند .  باتوجه ب اهمیت صنعت نفت بنابراین بلحاظ وجود حداقل 10درصد ذخایر کل دنیا درایران شرکتهای بیشماری درزمینه صنعت نفت فعالیت میکنند . شرکتهای حفاری صنعت نفت وگاز میبایست باتوجه به حساسیت همینطور مخاطرات صنعت نفت یکسری الزامات ایمنی حتما رعایت کنند ؛ لذا اخذ گواهینامه   E&P    میتواند وجود استاندارد لازم رااحراز نموده .

لطفا جهت اخذ گواهینامه  E&P   باقسمت مشاوره مرکز ایران گواه ارتباط برقرار نمایید .

کلمات کلیدی سرچ شده توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM   :

E&P   مخفف چیست , استاندارد  E&P   چیست , E&P   چیست , اخذ گواهینامه  E&P   , مراجع صدور گواهینامه  E&P   , مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه  E&P  

 

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.COM

WWW.IRANGOVAH.ORG

WWW.HSE.GOV.UK

http://pedec.ir

WWW.GOOGLE.COM

 

متقاضیان اخذ گواهینامه E&P جهت حفاری چاه نفت وگاز توسط موتور جستجوگر گوگل اهدافی سرچ مینمایند همانند :

اخذ گواهینامه E&P

هزینه صدور گواهینامه E&P

مرجع صادرکننده گواهینامه E&P

E&P  چیست

گواهینامه E&P

گواهینامه E&P توسط چه شرکتهایی گرفته میشود

گواهینامه شرکتهای پیمانکاری حفاری چاه نفت E&P

اخذ فوری گواهینامه E&P حفاری چاه نفت

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
4
صفحات بازدید شده
23701
صفحات بازدید شده امروز
2356
بازدید کنندگان امروز
1
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
1994
بازدیدکنندگان دیروز
1
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
23701
بازدید کنندگان هفته گذشته
4
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r