اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی , چالشها

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , مراکز اخذ کننده :

گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جزو اسناد مناقصه شرکتها ، سازمانها میباشد بنابراین اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران الزامی بوده ، شرکتهای فعال حوزه اب وابنیه ، ساختمان ، راه وترابری ، صنعت ومعدن ، نیرو ، تاسیسات وتجهیزات ، کاوشهای زمینی ، ارتباطات و.... ملزم ب اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران هستند

متقاضیان توسط موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM      اشتباها گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ر ا تایید HSE  ایمنی ، تایید ایمنی پیمانکاران حتی تایید HSE  مینامند حال آنکه تماما نیاز ب مدرک تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دارند

گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد براساس دستورالعمل اجرایی ایین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران حتی شرکتهای دارای رتبه الزامی بوده ، کارفرمایان جهت اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میبایست حتما گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اصطلاحا مجوز اداره کار داشته ویااینکه دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( گواهی رتبه ) باشند تابتوانند گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری اخذ نمایند .

گواهی تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری , نحوه گرفتن گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران :

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اعتبار دوساله داشته میبایست سالیانه ممیزی مراقبتی انجام گردد . شرکتها همچنین موسسات بیشماری درگیر اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میباشند

نحوهه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بداینصورت میباشد ک متقاضی میبایست ابتدا کلیه مدارک لازمه راجمع آوری کرده فایل اسکن مدارک گرفته شود سپس توسط سایت اداره کار استان مربوطه اقدام نمایند جهت بارگزاری مدارک پس ازرفع نواقص تقریبا دو سه ماه یکبار توسط وزارت تعاون جلسه کمیسیون برگزار شده سپس اقدام میشود جهت بازنگری پرونده توسط کارشناس همینطور بازرس اداره کار چنانچه مدارک جهت صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران کامل بوده وزارت تعاون اقدام مینماید جهت صدور گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران منتها اکثر شرکتها مدارکی ناقص داشته ویا بیشتر الزامات آماده نشده مرکز ایران گواه بعنوان مرکز مشاوره اخذ گواهینامه میتواند مشاوره رایگان درمورد چگونگی کامل نمودن مدارک جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی همچنین سرعت بخشد جهت گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران :

مدارک جهت گرفتن گواهی تایید صلاحیت ایمنی همینطور جمع وجور کردن مدارک جهت تشکیل پرونده منجمله حیاتی ترین اقدام میباشد ک میبایست توسط کارفرما سرعت بخشیده شود چنانچه هرچه زودتر مدارک کامل گردد بطبع کارفرما زودتر میتواند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اخذ نماید

گواهینامه ایزو همینطور گواهینامه HSE   جزو مدارک صدور گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی نمیباشد کارفرمایان ب اشتباه فکر میکنند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی همان گواهینامه HSE   میباشد حال آنکه دارا بودن گواهینامه ISO   همچنین گواهی  HSE  هیچ کمکی جهت تسریع صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی نمیکند

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , میتوان برشمرد مدارک کامل شرکت همانند اساسنامه شرکت ، چنانچه تغییرات داشته صورت جلسه وروزنامه رسمی ، کپی مدارک مدیر عامل همینطور اعضاء هیئت مدیره ، لیست بیمه کارکنان ، لیست بیمه کارگاه ، چنانچه قرارداد اتمام شده دارند مفاساحساب بیمه ، لیست بیمه همچنین آنالیز حقوق دوماه آخر کارکنان مدارک مربوط ب نیروی مسئول ایمنی ، گواهینامه دوره کارفرمایی ، گواهی دوره کارگری ، گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ویا گواهینامه رتبه شرکت متقاضی چنانچه کلیه مدارک کامل باشد شرکت متقاضی میتواند ظرف یک هفته تا ده روز گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اخذ نماید

مسئول ایمنی ویا افسر ایمنی مورد تایید ایسپ جزو مهمترین گزینه جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشد بنابراین متقاضیان جهت اطلاع ا ز شرایط مسئول ایمنی ویا افسر ایمنی میتوانند ارتباط برقرار نمایند اطلاعات تکمیلی دریافت کنند

متقاضیان جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران کلمت کلیدی توسط موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM  سرچ مینمایند همانند :

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی , شرایط اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , گواهینامه HSE  ایمنی چیست , اخذ گواهینامه تایید HSE پیمانکاران , مدارک لازم جهت اخذ گواهی تایید صلاحیت ایمنی , مدت اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری , شرایط احراز تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , چه شرکتهایی میبایست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اخذ نمایند

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.COM

WWW.GOOGLE.COM

https://www.mcls.gov.ir/

 

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
5
صفحات بازدید شده
18026
صفحات بازدید شده امروز
1268
بازدید کنندگان امروز
1
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
8836
بازدیدکنندگان دیروز
3
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
18026
بازدید کنندگان هفته گذشته
5
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r