صنایع غذایی

اخذ گواهینامه صنایع غذایی ، ایزو22000 ، HACCP  ، حلال02144769451

سازمان جهانی استاندارد ISO   جهت همگام سازی استاندارد بین تمام جوامع جهانی استاندارد مدیریت صنایع غذایی HACCP   حسپ ر اتدوین نمود سپس طی چند مرحله ویرایش استاندارد ایزو22000 جایگزین HACCP   گردید . گواهینامه حلال همانند گواهینامه ایزو  نمیباشد درواقع استاندارد حلال ریشه عربی داشته توسط مرکز تحقیقات ، اطلاع رسانی اتاق اسلامی ( ICRIC ) تحت نظارت سازمان همکاری اسلامی تدوین سپس جهت استفاده جهان اسلام منتشر گشت . حال ادامه مقاله درمورد نحوه اخذ گواهینامه ISO22000  ، اخذ گواهینامه HACCP  ، اخذ مدرک حلال جهت تمامی صنایع غذایی همچنین خشکبار توجه فرمایید .

ISO 22000 family - Food safety management

Information on the ISO 22000 standard

اخذ گواهینامه ISO22000:2005  ایزو 22000:2005 :

استاندارد بین المللی مدیریت ایمنی مواد غذایی بنام ISO22000  ( ایزو 22000 ) نامیده میشود

الزامات استاندارد ایزو22000 بسازمانها کمک مینماید عواقب ناشی ا زمواد غذایی خطرناک ، خطرات ایمنی مواد غذایی ر اشناسایی همچنین کنترل نماید . امروزه تولید مواد غذایی اصلیترین نیاز بشر جهت ادامه حیات میباشد بنابراین صادرات موارد غذایی جهت مصرف جهانیان جزو درآمدهای شرکتهای تولیدی شده همچنین تولید مواد غذایی باکیفیت سرلوحه تمامی شرکتهای تولید مواد غذایی جهت مصرف داخلی ، مصرف بازار خارجی گشته بنابراین تولید مواد غذایی ( بسته بندی مواد غذایی ) مطمئن میتواند باعث فروش بیشتر همچنین بالابردن راندمان مالی شرکتها گردد

استاندارد ایزو22000 همچنین پیاده سازی الزامات استاندارد ISO22000   سبب میگردد جهت اطمینان ا زایمنی زنجیره غذایی همچنین تولید مواد غذایی

ایزو22000 ( خانواده ایزو22000 ) استاندارد بین المللی مدیریت ایمنی مواد غذایی رادربرمیگیرد

ایزو22000:2018 الزامات لازم جهت سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی راتعیین همچنین تائید میکند ، استاندارد ISO22000 نشان دهنده آنچه سازمان میبایست جهت توانایی خود برای کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی بمنظور اطمینان ازاینکه مواد غذایی امن میباشد

ایزو 9001 ( پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو9001 ) بعنوان استاندارد مرجع توسط سازمان جهانی ایزو نامیده میشود همچنین ایزو9001 بعنوان استاندارد مادر بین سازمانها شناخته میشود بلحاظ اینکه اکثر چک لیستها همچنین استاندارد ایزو9001 با ایزو22000 یکسان بوده واینکه متقاضی جهت اخذ گواهینامه ایزو22000 میبایست گواهینامه ایزو9001 داشته باشد بنابراین پیشنهاد میگردد جهت کاهش هزینه بابت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو22000 همزمان الزامات استاندارد ایزو9001 پیاده سازی گردد سپس متقاضی هردو گواهی نامه ایزو9001 ، ایزو22000 راهمزمان اخذ نماید

Hazard analysis and critical control points ) HACCP (

اخذ گواهینامه حسپ HACCP   :

HACCP ( هسپ ) چیست ؟

HACCP  سیستم بین المللی شناخته شده جهت کاهش خطر ابتلا ب خطرات ایمنی مواد غذایی میباشد

سیستم استاندارد HACCP مستلزم آن میباشد خطرات احتمالی شناسایی شده ودرنقطه خاصی ازفرآیند کنترل میگردد .بنابراین HACCP   شامل خطرات بیولوژیکی ، شیمیایی همچنین فیزیکی میباشد ، سازمانها ، کارخانجات تولید مواد غذایی ، شرکتهای بسته بندی مواد غذایی ک در تولید ، پردازش ویا اداره مواد غذایی دخیل هستند میتوانند جهت کاهش خطرات مواد غذایی ا ز الزامات استاندارد HACCP   استفاده نمایند

الزمات استاندارد HACCP   ( حسپ )  برهفت اصل میباشد :

انجام تجزیه همچنین تحلیل خطر

شناسایی نقاط کنترل بحرانی

تعیین محدودیتهای انتقادی

ایجاد مراحل نظارت

ایجاد اقدامات اصلاحی

ایجاد روش ظبط نگهداری

ایجاد مراحل تائید

صدور گواهینامه سیستم مدیریت صنایع غذایی برپایه استاندارد HACCP  میباشد بنابراین سازمان ایزو بلحاظ تکمیل بودن متن استاندارد HACCP سال 2003 میلادی استاندارد ISO22000   راتدوین سپس منتشر نمود بنابراین گواهینامه ISO22000 ورژن جدید استاندارد HACCP  میباشد

موسسات تولید مواد غذایی ، رستورانها ، فست فود میتوانند علاوه بر اخذ گواهینامه HACCP   گواهینامه SQF  بنام غذای ایمن باکیفیت ، گواهینامه FSSC   سیستم مدیریت ایمنی غذایی نیز اخذ نمایند

 

استاندارد حلال ( HALAL Standard ) :

استاندارد حلال جزو لیست استاندارد سازمان ایزو نمیباشد صرفا مصرف کشورهای بعضا عربی همچنین اسلامی میباشد . مرکز تحقیقات ، اطلاع رسانی اتاق اسلامی ( ICRIC ) تحت نظارت سازمان همکاری اسلامی جهت پاسخ بنیاز جهان اسلام مطالعه همچنین پژوهش جهت تولید مواد غذایی حلال راآغاز نمود سپس توسط جمع بندی تجربیات دیگر کشورهای اسلامی اقدام ب ایجاد نظام نظارتی بر محصولات غذایی حلال نمود برهمین اساس سازمانهای فعال درحوزه صنایع غذایی میبایست الزامات استاندارد حلال مصوب اتاق اسلامی رارعایت نموده سپس اقدام ب اخذ گواهینامه حلال نمایند

متقاضیان جهت اطلاع بابت متن استاندارد حلال میتوانند ازطریق مرکز تحقیقات ، اطلاع رسانی اتاق اسلامی ب سایت http://halalworldinstitute.org/   مراجعه نمایند

موسساتی ک میتوانند گواهینامه ایزو22000 ، گواهی نامه HACCP  ، گواهینامه حلال اخذ نمایند :

استاندارد ایزو22000 همچنین استاندارد HACCP  جهت تولید همچنین بسته بندی مواد غذایی میباشد منتها استاندارد حلال جهت ذبح حیوانات ، مواد غذایی حلال همچنین نوشیدنی حلال میباشد بنابراین موارد ذیل میتوانند اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه ISO22000 بعنوان استاندارد بین المللی ، گواهی نامه HACCP  همچنین گواهی نامه حلال

صنایع بسته بندی مواد غذایی حلال میتوانند علاوه بر اخذ گواهینامه ISO22000 مبادرت نمایند جهت اخذ گواهینامه حلال

صنایع تولید مواد غذایی علاوه بر اخذ استاندارد ایزو22000 میتوانند گواهینامه HACCP  همچنین حلال اخذ نمایند

صنایع ذبح طیور همچنین دام میتوانند گواهینامه حلال همچنین ایزو22000 اخذ نمایند

رستورانها میتوانند گواهینامه ایزو22000 همچنین حلال اخذ نمایند

فست فود میتواند علاوه بر اخذ گواهینامه ایزو9001 ، گواهینامه ایزو22000 همچنین گواهینامه حلال ، گواهینامه HACCP   اخذ نماید

تولید و بسته بندی خشکبار همچنین غلات میتواند گواهینامه ایزو22000 ، گواهینامه HACCP  ، همچنین گواهینامه حلال اخذ نماید

صنایع نوشیدنی ، تولید آب میوه همچنین آب آشامیدنی علاوه بر اخذ استاندارد ایزو9001 همچنین ایزو14001 ، ایزو45001 ، استاندارد GMP  میتواند مبادرت نماید جهت اخذ استاندارد حلال همچنین گواهینامه ایزو22000

 

متقاضیان جهت اخذ گواهینامه استاندارد صنایع غذایی همچنین بسته بندی مواد غذایی توسط موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM  بدنبال اهداف زیر هستند :

اخذ گواهینامه ایزو22000

اخذ گواهینامه HACCP  فوری

اخذ گواهینامه حلال فوری

شرایط اخذ گواهینامه ISO22000

شرایط اخذ گواهینامه HACCP    ( گواهی نامه حسپ )

شرایط اخذ گواهینامه حلال

موسسات ارائه دهنده خدمات گواهینامه حلال

اخذ استاندارد جهت صادرات خشکبار

اخذ گواهینامه جهت صادرات خشکبار

اخذ گواهینامه ایزو جهت رستوران

اخذ استاندارد برای فست فود

استاندارد مورد نیاز جهت صادرات پسته

استاندارد ایزو22000 چیست

مشاور جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو22000

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.COM

WWW.ISO.ORG

https://www.fda.gov/food/guidanceregulation/haccp/

http://halalworldinstitute.org/

WWW.GOOGLE.COM

 

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
409
صفحات بازدید شده
311694
صفحات بازدید شده امروز
13191
بازدید کنندگان امروز
11
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
5316
بازدیدکنندگان دیروز
2
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
55536
بازدید کنندگان هفته گذشته
54
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r