نحوه اخذ ایزو

نحوه گرفتن گواهینامه ایزو گواهی ISO  02144769451  

نحوه گرفتن گواهینامه ایزو چگونه میباشد :

اخذ گواهینامه ایزو داخل ایران بسیار راحت میباشد بصورتیکه کافی هست متقاضی اخذ گواهی نامه ایزو مشخص نماید براساس چه سیستگذاری میخواهد گواهینامه استاندارد ایزو اخذ نماید همچنین چه گواهینامه استاندارد ایزویی مورد نیاز سازمان میباشد .

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو دودسته تقسیم میشوند

متقاضی اخذ گواهینامه ایزو فوری

متقاضی اخذ گواهینامه ایزو همچنین پیاده سازی استاندارد ایزو

متقاضی اخذ گواهینامه ایزو فوری : معمولا متقاضیان گرفتن گواهینامه ایزو فوری جهت شرکت درمناقصات نیاز فوری ب گرفتن استاندارد ایزو دارند شرکتهای پیمانکار نفت وگاز همچنین موسسات پیمانکاری جهت شرکت درمناقصه مبادرت مینمایند ب گرفتن گواهینامه ایزو مشخصا افراد فوق زمان رسیدن ب گواهی نامه ایزو برایشان اهمیت خاصی دارد متقاضی اخذ گواهینامه فوری نیازی جهت پیاده سازی الزامات سازمان استاندارد ایزو ندارد همچنین نمیخواهند درگیر مستندات همچنین پیاده سازی حتی تغییر درسازمان خود باشند صرفا میخواهند گواهینامه ایزو سریع دریافت نمایند

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو فوری معمولا گواهی ایزو خودرااز CB   خصوصی تحت نظارت AB   خصوصی اخذ مینمایند هستند افراد سودجوییکه ازکبود اطلاعات متقاضی اخذ فوری گواهینامه سوء استفاده کرده گواهینامه ایزو غیر IAF  صادرشده ا ز CB  خصوصی رابامبلغ گزافی صادر مینمایند نهایتا لوح و تندیس و... کنار گواهینامه ایزو صادر شده ارائه میدهند تاوانمود نمایند گواهینامه ایزو اخذ شده مرجعیت بالایی برخوردار میباشد درایران حدود یکصد CB  خصوصی تحت اعتبار AB  خصوصی درحال فعالیت میباشند ک باتوجه ب ساختار همچنین سیاستگذاری مبلغ دویست هزارتومان تا چهارمیلیون تومان بابت صدور گواهی نامه ایزو ازمشتریان اخذ مینمایند معمولا موسسات صدور گواهینامه CB   خصوصی طی مدت زمان کمی حتی یکروزه مباردت ب صدور گواهینامه ایزو مینماید همچنین هیچگونه مستنداتی جهت صدور گواهینامه ایزو ب متقاضی گرفتن گواهینامه ایزو نمیدهد

متقاضی اخذ گواهینامه ایزو باتوجه ب پیاده سازی الزامات ایزو :

استاندارد ایزو درواقع تدوین گشته جهت پیشرفت بشریت همچنین الزامات استاندارد ایزو تشکیل شده تا خدمات موسسات روبه بهبود باشد همچنین کالای قابل ارائه بمشتریان کیفیت بالایی داشته باشد هستند افرادی ک خواهان پیاده سازی الزامات ایزو در سازمان خود جهت بهبود روابط با مشتریان ایجاد خدمات بهتر همچنین بهبود کیفیت سطح ساختاری بین کارکنان سازمان خود میباشند موسساتی ک خواهان پیاده سازی واقعی استاندارد ایزو هستند اهمیت بالایی جهت اصولی پیمودن امور مربوطه ب سازمان خود هستند متقاضیان اخذ استادارد ایزو همراه باپیاده سازی الزامات استاندارد ایزو معمولا مبادرت میکنند ب اخذ گواهینامه ایزو اصلی تحت مرجعیت IAF  معمولا مدت زمان پیاده سازی الزامات ایزو جهت اخذ گواهینامه ایزو اصلی حداقل یک ماه تا چهار ماه بسته ب مرجع انتخابی جهت اخذ گواهینامه ایزو دارد همچنین هزینه اخذ گواهینامه ایزو اصلی سه میلیون تا دوازده میلیون تومان میباشد لازم بذکر هست گواهینامه ایزو اصلی صادرشده میبایست حتما درسایت تایید شده سازمان ایزو  IAF  قابلیت رجستری شدن داشته باشد نه سایتهای مشابه حتی متفرقه همچنین گواهینامه ایزو اصلی دارای نشان IAF  میباشد

نحوه گرفتن گواهینامه ایزو

نحوه گرفتن گواهینامه ایزو باتوجه ب توضیحات بالا تقریبا مشخص گشته ابتدا میبایست متقاضی اخذ گواهینامه ایزو سیساتهای سازمان جهت مرجع صادرکننده گواهینامه ایزو مشخص نماید سپس نسبت ب زمان همچنین هزینه بابت صدور گواهینامه ایزو تصمیم گیری نماید

بیشتر بخوانیم:

مشاوره جهت اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ISO   پرمصرف

گواهینامه ایزو همچنین بیشترین استاندارد ایزو اخذ شده درایران بهمراه مشخصات استاندارد ایزو :

ISO9001

ایزو9001 جزو خانواده ایزو9000 بوده بنام سیستم مدیریت کیفیت آخرین ویرایش جدید ایزو9001 سال 2015 میلادی تدوین گشت

ISO14001
ایزو14001 ازخانواده ایزو14000 میباشد بنام سیستم مدیریت زیست محیطی

OHSAS18001

اوهساس 18001 استاندارد  BSI  انگلستان میباشد سازمان ایزو سال 2018 تغییرات OHSAS18001  اعمال کرد سپس استاندارد ISO45001  جهت استفاده عموم نشر داد OHSAS18001  بنام سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت محیط کار نامیده میشود

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو همچنین نحوه گرفتن گواهی نامه ایزو توسط موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM  بدنبال اهداف خودمیگردند:

اخذ فوری گواهینامه ایزو

نحوه گرفتن گواهینامه ایزو

شرایط گرفتن گواهینامه ایزو

نحوه اخذ ایزو

گواهینامه ایزو

مدرک ایزو

شرایط اخذ مدرک ایزو

ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم

کدام شرکت گواهینامه ایزو صادر میکند

صادرکننده گواهینامه ایزو

نحوه اخذ فوری گواهینامه ایزو

شرایط اخذ فوری گواهینامه ایزو

نحوه گرفتن گواهینامه ایزو ارازن قیمت

مدارک لازم جهت اخذ فوری گواهینامه ایزو

لینکهای مرتبط:

WWW.IRANGOVAH.COM

WWW.ISO.ORG

WWW.GOOGLE.COM

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
329
صفحات بازدید شده
200074
صفحات بازدید شده امروز
1092
بازدید کنندگان امروز
2
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
6987
بازدیدکنندگان دیروز
11
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
38999
بازدید کنندگان هفته گذشته
292
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r