تجهیزات پزشکی CE 2

اخذ گواهی گواهینامه CE   گواهی نامه CE تجهیزات پزشکی 02144769451

CE مارک ، گواهی CE  ، گواهینامه CE  ، مدرک CE  ، همچنین اخذ نشان CE  متقاضیان خاص خودرادارد موسسات همچنین شرکتها جهت وارد نمودن ، صادرات کالا مخصوصا کالای پزشکی نیاز ب اخذ گواهی نامه CE   ، نشان CE  ، دارند شرکتهای بازرگانی همچنین موسسات بازرگانی جهت واردنمودن کالا میبایست حتما جهت ترخیص کالا ا زگمرک گواهی CE  مختص ب کالا ر اارائه دهند تا بتوانند کالای مورد نظر ر اترخیص نمایند همچنین شرکتها جهت صادرات کالا مخصوصا صادرات ب اتحادیه اروپا میبایست حتما سرتیفیکیت CE اورجینال ارائه دهند تابتوانند کالا خودر ا صادر نمایند کشورها ب جهت اینکه ورود همچنین خروج کالا براساس استاندارد جهانی باشد همچنین اطمینان خاطر بابت اینکه مخصوصا کالای وارد شده استاندارد لازم ر اپاس نموده همچنین کیفیت بالایی جهت ارائه د ربازار دارد استاندارد خاصی وضع نموده البته استاندارد همچنین الزامات CE  برای اولین بار توسط اتحادیه اروپا تصویب شد ودیگر کشورها ب تبعیت ا زاین الزامات واردات همچنین صادرات محصولات ر اسپری نمودند تا اینکه امروزه ثبت نشان CE   الزامی اجباری جهت ترخیص کالا د رگمرک کشور مقصد مبدل گشته

گواهینامه CE   اورجینال ، مدرک CE   اصلی همچنین ارائه مشخصات محصول جهت ترخیص کالا همچنین ورود کالا ب کشور مذکور اجبار دولتها میباشد بنابراین شرکت همچنین متقاضی اخذ گواهی CE  میبایست توجه داشته باشد مخصوصا چنانچه هدف گذاری شرکت واقع صادرات باشد میبایست حتما گواهینامه CE   اصلی اخذ نماید .

گواهی نامه CE  اورجینال توسط مراکز Notified body   متمرکز شده ک بیشترد راتحادیه اروپا مستقر میباشند صادر میگردد گواهینامه صادره مراکز Notified body  اصطلاحا مدرک  CE  اصل میباشد ک روی مدرک اخذ شده نشان CE  کدچهار رقمی بیانگر اورجینال بودن گواهینامه CE   اخذ شده میباشد .

گواهینامه CE   جهت تجهیزات پزشکی داستان متفاوتی د رایران دارد شرکتها همچنین موسسات واردات همچنین صادرات تجهیزات پزشکی همچون دیگر موسسات جهت صادرات ملزم ب اخذ گواهینامه CE   اورجینال میباشند تفاوت بوجود امده بیشتر بابت واردات تجهیزات پزشکی همچنین نوع گواهینامه CE  جهت ترخیص کالا ا زگمرک ایران صرفا فقط جهت تجهیزات پزشکی میباشد

گواهینامه CE   تجهیزات پزشکی

وزارت بهداشت مشخصا مراکزی معرفی نموده چنانچه مجموعه ای بخواهد واردات کالای پزشکی داشته باشد میبایست مدرک CE    خودر  احتما ا زمراکز معرفی شده وزارت بهداشت اخذ نماید .

مراکز معرفی شده وزارت بهداشت جهت اخذ گواهی نامه CE   جهت موسسات همچنین شرکتهای واردکننده تجهیزات پزشکی صرفا فقط کار صدور نشان CE   انجام میدهند متقاضی اخذ گواهینامه CE   میبایست یک مشاوره همچنین کارشناس پیدا نموده جهت امور مربوط ب اخذ CE   تجهیزات پزشکی مرکز ایران گواه مرکز مشاوره جهت اخذ گواهینامه CE   اصلی تجهیزات پزشکی همچنین اخذ گواهینامه  ISO تجهیزات پزشکی میباشد

ISO13485   سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی گواهینامه ایزو منحصر ب مراکز تجهیزات پزشکی میباشد متقاضی اخذ گواهینامه CE  بهتر هست ابتدا گواهینامه  ISO9001  همچنین گواهی نامه  ISO13485  اخذ نماید سپس اقدام ب اخذ نشان CE  تجهیزات پزشکی نمایند .

بیشتر بخوانیم :
هزینه همچنین شرایط اخذ گواهینامه ISO9001
ایزو13485 ISO13485   استاندارد تجهیزات پزشکی
گواهینامه CE  اورجینال

متقاضیان اخذ گواهینامه ISO13485  تجهیزات پزشکی همچنین اخذ گواهینامه CE  تجهیزات پزشکی د رسایتهای جستجوگر همانند WWW.GOOGLE.COM   بدنبال اهداف زیر میگردند :

شرایط اخذ گواهینامه CE

اخذ گواهینامه CE  جهت تجهیزات پزشکی

اخذ گواهینامه ISO

اخذ مدرک CE

گرفتن نشان CE تجهیزات پزشکی فوری

CE  اصلی

مشخصات گواهینامه CE اورجینال

اخذ مارک CE

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.COM

WWW.ISO.ORG

WWW.GOOGLE.COM

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main

 

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
329
صفحات بازدید شده
200088
صفحات بازدید شده امروز
1106
بازدید کنندگان امروز
2
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
6987
بازدیدکنندگان دیروز
11
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
39013
بازدید کنندگان هفته گذشته
292
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r