ایزو10004

اخذ گواهینامه ایزو ISO10004:2018    دستوالعمل جهت نظارت واندازه گیری 02144769451

ISO10004:2018   گواهینامه ایزو10004 شامل مدیریت کیفیت رضایت مشتری همچنین دستورالعمل جهت نظارت واندازه گیری میزان رضایت مشتری مباب خدمات رانیز دارا میباشد .

گواهینامه ایزو10004 متفاوت ا زاستاندارد ایزو10001 ، ایزو10002 ، همچنین ایزو10003 میباشد استاندارد ایزو10004 دستورالعمل جهت تعریف همچنین اجرای فرایند جهت نظارت همچنین ارزیابی رضایت مشتری ارائه مینماید .

گواهینامه ایزو10001 همچنین عنوان گواهینامه ایزو10001

گواهینامه ایزو10002 همچنین عنوان گواهینامه ایزو10002

گواهینامه ایزو10003 همچنین عنوان گواهینامه ایزو10003

استاندارد ایزو10004 جهت استفاده هرسازمانی صرفنظر ا زنوع ویااندازه ، محصولات همچنین خدمات ارائه شده میباشد لازم بذکر میباشد متن استاندارد ایزو10004 ISO10004   جهت مشتریان خارج ا زسازمان میباشد ، همچنین متن استاندارد ISO10004  اصطلاحات " محصول " همچنین " سرویس " ب خروجیهای سازمان اشاره مینماید جهت مشتریان همان سازمان میباشد .

بهبود رضایت مشتری توسط سری استاندارد ایزو ISO   شامل ایزو10001 ، ایزو10002 ، ایزو10003 ، ایزو10004 بروز شده همه مامیدانیم حفظ مشتریان وفادار همچنین خوشحال کلید موفقیت کسب وکار میباشد منتها دنیای مصرف کنندگان ناکارآمد همیشه آسان نیست توسط همکاری سازمان بین المللی ایزو  ISO   دستورالعملهایی بتازگی منتشر گشته توسط بهترین روش بین المللی رضایت مشتری میباشد .

اخذ گواهینامه ISO10004   مورد نیاز مبرم تمام سازمانها ، شرکتها ، موسسات حتی کسب وکارکوچک میباشد تابتوانند تمامی استانداردجهت رضایت مشتری بابت خدمات ارائه شده ر ا اخذ نمایند لازم بذکر میباشد چنانچه متقاضی بابت اخذ گواهینامه ایزو10004 بخواهد اقدام نماید بهتر هست ابتدا الزامات ایزو9001 ر اپیاده سازی نماید گواهینامه ایزو9001 اخذ نماید سپس د رمورد اخذ گواهینامه ISO10004 اقدام نماید .

متقاضیان محترم جهت اخذ گواهی نامه ایزو باسرچ د رسایتهای جستجوگر همانند  WWW.GOOGLE.COM  بدنبال اهداف خودمیگردند:

اخذ گواهینامه ایزو
گرفتن مدرک ایزو
شرایط اخذ گواهی نامه ایزو
هزینه گرفتن مدرک ایزو
گواهینامه ایزو10004
گواهینامه ایزو10003
گواهینامه ایزو10002
گواهینامه ایزو10001
گواهینامه ایزو9001

جهت کسب اطلاعات بیشتر بابت متن استاندارد ایزو9001 ، متن استاندارد ایزو10004 همچنین مشاوره جهت اخذ گواهینامه ایزو9001 ، اخذ گواهی نامه ایزو10004 باشماره تلفن 02144769451 تماس حاصل فرمایید .

 

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
409
صفحات بازدید شده
311895
صفحات بازدید شده امروز
13392
بازدید کنندگان امروز
11
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
5316
بازدیدکنندگان دیروز
2
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
55737
بازدید کنندگان هفته گذشته
54
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r