مجوز1

اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار مجوز اداره کار 02144769451

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، صلاحیت اداره کار ، گواهی نامه تعیین صلاحیت پیمانکاری ، مجوز اداره کار ، گواهینامه اداره کار مواردی میباشد شرکتها ، موسسات ، سازمانها جهت شرکت مناقصات درگیر گواهینامه ه ا ی ذکر شده هستند ائم کارفرمایان نام گواهینامه مجوز اداره کار ( تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ) متولی آن اداره کار هراستان میباشدرابا گواهینامه تعییین صلاحیت پیمانکاری ( تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ) متولی آن سازمان برنامه وبودجه ( ساجات ) اشتباه میگیرند حتی بعضا گواهینامه HSE ویا همان گواهی نامه HSE-MS را با گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اشتباه میگیرند همچنین بابت اخذ گواهینامه مذکور دچار سردرگمی میشوند ازطرفی بابت تعجیل جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( مجوز اداره کار ) بابت شرکت درمناقصات میبایست حتما درکمترین زمان ممکن گواهی نامه مربوطه رااخذ نموده .

شرایط اخذ گواهینامه مجوز اداره کار ( تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ) :

موضوع : اطلاعات و شرایط اخذ مجوز اداره کار (گواهی صلاحیت اداره کار) و هزینه های مربوطه

احتراماً نظر بتمایل مجموعه معظم جهت اخذ مجوز اداره کار (گواهی صلاحیت اداره کار) ، ابتدا موارد خیلی مهم همچنین خلاصه شده زیر رامطالعه ، باتوجه باهداف مجموعه خودتصمیم گیری همچنین اقدام بفرمایید. همچنین می توانید از مشاوره رایگان مرکز ایران گواه جهت کسب اطلاعات حقوقی ، فنی بیشتر استفاده نموده تابتوانید بهترین تصمیم متناسب بانیاز واقعی خود بگیرید .

نکته مهم 1 : گواهینامه صلاحیت اداره کار ، همان مجوز اداره کار نامیده می شود باگواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران کاملاً متفاوت بوده ، فقط وفقط بایستی ازطریق اداره کار استان مربوطه ، ( آدرس شرکت متقاضی در اساسنامه درج شده است ) اقدام نمود.

نکته مهم 2 : مدت زمان زمان اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار معمولا بین 2 الی 4 ماه زمان خواهد بود.

نکته مهم 3 : گواهینامه صلاحیت اداره کار سه سال با شرط تمدید اعتبار سالیانه دارای اعتبار میباشد .

نکته مهم 4 : نظر بتشکیل پرونده بدون نقص همچنین سرعت بخشیدن بروند کار خواهشمند هست ابتدا مدارک مورد نیاز زیررا تهیه ، سپس جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( مجوز اداره کار ) اقدام بفرمایید. لازم بذکر میباشد درصورتیکه مدارک ، ناقص باشد ، روند کار بست خواهد خورد.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صلاحیت پیمانکاری اداره کار

 1. اساسنامه ، روزنامه رسمی تاسیس ، آگهی تاسیس ، شرکت نامه ویا اظهارنامه ثبت شرکت (کپی برابر اصل محضری)

 2. آگهی آخرین تغییرات آدرس ، هیئت مدیره ویا موضوع درصورت وجود (کپی برابر اصل محضری)

 3. روزنامه های رسمی

  تغییرات آدرس، هیئت مدیره ویاموضوع درصورت وجود (کپی برابر اصل محضری)

 4. شناسنامه ، کارت ملی ، مدرک تحصیلی مدیر عامل (کپی برابر اصل محضری)

 5. شناسنامه ، کارت ملی ، اعضای هیئت مدیره (کپی برابر اصل محضری)

 6. اجاره نامه ، سند مالکیت (درصورت اجاره ای بودن ملک اجاره نامه میبایست حتما دارای کد رهگیری باشد.) (کپی برابر اصل محضری)

 7. 7.

  تاییدیه طرح طبقه بندی مشاغل از وزارت کار برای پرسنل بالای 10 نفر ( بابت پرسنل دفتر مرکزی و پیمان)

تبصره : حتما میبایست طرح طبقه بندی باشد تااینکه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( مجوز اداره کار ) صادر گردد .

 1. لیست بیمه پرسنل دفتر مرکزی همچنین پیمانها ( آخرین ماه درخواست صلاحیت اداره کار )

 2. برگه پرداختی ، فیش واریزی بیمه پرسنل دفتر مرکزی ، پیمانها

 3. تاییدیه بانک درمورد حقوق پرسنل دفترمرکزی همچنین پیمانها

 4. اظهارنامه مالیاتی سال قبل

 5. صلاحیت اداره کار قبلی (در صورت وجود)

 6. کروکی دفتر مرکزی

نکته مهم 5 : برگزاری دوره آموزشی کارفرمایی الزامی بوده وبه هیچ وجه غیر قابل اغماض میباشد . دوره جهت یک نفر مدیر عامل ویا رئیس هیئت مدیره بوده میبایست حتما تحصیلاتشان دیپلم ویا بالاتر باشد.

     مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده آموزش کارفرمایی

 1. شناسنامه ، کارت ملی (پشت ورو ) و مدرک تحصیلی (کپی برابر اصل محضری)

 2. 2.

  2 قطعه عکس 4*3

 3. فیش واریز 1500000 ریال (150 هزارتومان فعلا جهت تاریخ روز ) بابت آموزش کارفرمایی

نکته مهم 6 : حداقل تحصیلات مدیر عامل بایستی حداقل دیپلم ، یا بالاتر باشد.

نکته مهم 7 : درصورتیکه نیاز داشته باشید تمامی مراحل فوق توسط مرکز ایران گواه مدیریت همچنین انجام پذیرد ، مبلغ کارمزد مرکز چهل میلیون ریال معادل چهار میلیون تومان می باشد.

نکته مهم 8 : با توجه بزمان بر بودن اخذ گواهینامه حدود 2 الی 4 ماه می باشد، درصورتیکه شرکت متقاضی نیاز فوری بیک نامه تاییدیه ثبت نام اولیه جهت شرکت درمناقصات ویا ارائه ب سایر مراجع داشته باشد بایستی درانجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و... عضو شده تا بتوان چنین نامه ایی ازاین انجمن دریافت کند . لذا هزینه ه ا ی عضویت دراین انجمن ب نرخ روز (درحال حاضر بهمراه دریافت پروانه عضویت 600,000 تومان) چنانچه اگر این روند کسب عضویت توسط مرکز ایران گواه انجام پذیرد علاوه بر مبلغ فوق مبلغ 400,000 تومان بابت کارمزد مرکز دریافت خواهد شد.

لازم به ذکر است که گواهی صلاحیت اداره کار در رشته های (زمینه های) زیر اعطاء می گردد:

1-         تهیه وتوزیع غذا 2- چاپ وتکثیر وامور فنی 3- تاسیسات برودتی وحرارتی 4- فنی ومهندسی 5- امور رستوران وبوفه 6 خدمات عمومی (تعمیرونگهداری عمومی ، نگهبانی وحفاظتی) 7- سرویسهای ایاب وذهاب 8- خدمات فضای سبز

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه بزرگترین مرجع اطلاع رسانی

در خصوص نحوه اخذ انواع گواهینامه ه ا ی ملی همچنین بین المللی درسطح ایران وخاور میانه

جهت کسب اطلاعات بیشتر همچنین جزئیات موارد مطروحه ، خواهشمنداست باشماره ه ا ی مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی ایران گواه تماس حاصل فرمایید.

شرایط اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران, شرایط اخذ گواهینامه اداره کار, مجوز اداره کار, شرایط اخذ مدرک مجوز اداره کار جهت مناقصات, شرایط اخذ مدرک تعیین صلاحیت ایمنی اداره کار جهت مناقصات, چطور گواهینامه اداره کار بگیرم, ازکجا گواهینامه اداره کار بگیرم, گواهینامه اداره کار چیست, آیا بامدرک HSE میتوان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گرفت, اخذ گرید رتبه پیمانکاران, آدرس محل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مجوز اداره کار کجاست, مجوز اداره کار چیست و... کلمات هستند کمتقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( مجوز اداره کار ) جهت شرکت درمناقصات درسایتهای جستجوگر همانند WWW.GOOGLE.COM  بدنبال اخذ گواهینامه مجوز اداره کار میگردند .

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
409
صفحات بازدید شده
311741
صفحات بازدید شده امروز
13238
بازدید کنندگان امروز
11
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
5316
بازدیدکنندگان دیروز
2
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
55584
بازدید کنندگان هفته گذشته
54
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r