مقالات مفید

اخذ گواهینامه ایزو ISO  معتبر فوری جهت شرکتها ، موسسات 02144769451

گواهینامه ایزو ، استاندارد ایزو ، مدرک ایزو ، گواهینامه ISO9001 ، مدرک ایزو9001 ، مدرک استاندارد جهت مناقصات ، همچنین گواهینامه EFQM  واژگانی میباشد ک مدیرعاملان شرکتها همچنین موسسات طی روز ممکن هست برخورد داشته باشند ک ممکن هست سوالات متداولی برای متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو بوجد آید

اینکه استاندارد ایزو چیست ؟

سازمان ایزو کجاست ؟

چه نوع گواهینامه ایزو مورد نیاز شرکت میباشد ؟

استاندارد ایزو مورد نیاز شرکت چیست ؟

ازکجا گواهینامه ایزو سریع بگیرم ؟

موسسات صادرکننده گواهینامه ایزو کجا هستند ؟

گواهینامه ایزو ارزان ازکجا بگیرم ؟

چقدر زمان لازم هست تا گواهینامه ایزو بگیرم ؟

اخذ گواهینامه ایزو معمولا توسط همکاران شرکت متقاضی حتی منشی شرکت متقاضی پیگیری میگردد معمولا مدیران شرکتها بسته بنوع کار همچنین مشغله کاری امور مربوط ب اخذ گواهینامه ایزو ر اب رابطین خود میسپارند رابطین جهت اخذ اطلاعات نحوه صدور مدرک ایزو ، هزینه صدور گواهی نامه ایزو ، مدت زمان اخذ گواهینامه ایزو همچنین مسائل ریز جهت اخذ گواهینامه استاندارد ایزو توسط سرچ موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM  بدنبال موسساتی هستند ک گواهینامه ایزو صادر مینمایند منتها سوال اینکه آیا تمامی مراکز گواهینامه ایزو صادر میکنند ، آیا موسساتی ک گواهینامه ایزو صادر مینمایند خود امور مربوط ب الزامات پیاده سازی انجام میدهند حتی اینکه آیا موسسه صادرکننده گواهینامه ایزو بدون مستندسازی همچنین اطمینان ازاینکه الزامات استاندارد ایزو پیاده سازی شده باشد گواهی نامه ایزو صادر مینماید . رابطین جهت اخذ گواهینامه ایزو هنگامیکه تماس برقرار مینمایند سوالات همچنین انواع قیمتها برایشان بوجود می آید حال آنکه واقعا کدام شرکت صادرکننده گواهینامه ایزو ویا اینکه کدامیک اشخاص درست میگویند .

اخذ گواهینامه ایزو معتبر

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو بدنبال راهکاری میباشند تابتوانند گواهینامه ایزو معتبر دریافت نمایند معمولا تیپ گواهینامه ایزو ، گواهینامه HSE  ، گواهی نامه CE  ، صادرشده دومدل میباشند

گواهینامه ایزو صادر مورد تایید سازمان ایزو IAF

گواهینامه ایزو صادر گشته توسط CB  خصوصی ( غیر IAF )

گواهینامه ایزو نوع اول مشخصا سرتیفیکیت ایزو توسط مراکز CB  تحت نظارت AB  دولتی مورد تایید سازمان ایزو IAF  صادر میشود اصطلاحا نوع گواهینامه صادره گواهی نامه ایزو اصل نامیده میشود اینوع گواهینامه ایزو همچنین گواهینامه HSE  صادر شده مورد تایید تمامی ارگانهای دولتی همچنین خصوصی میباشند قیمت صدور اینوع گواهینامه ایزو باتوجه ب مرجع صادرکننده متفاوت بین چهار میلیون تا سیزده میلیون متغیر میباشد مدت زمان اخذ گواهینامه ایزو تحت نظر IAF  حداقل یکماه میباشد البته CB منتخب فقط گواهینامه ایزو مورد نظر کارفرما راصادر مینماید لازم بذکر میباشد کارفرما میبایست یک مشاوره جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو استخدام نماید پس ا زممیزی مرکز صدور گواهینامه ایزو همچنین ممیزی واحد مربوطه گواهینامه ایزو توسط مرکز CB  منتخب صادر میگردد

گواهینامه ایزو نوع دوم مشخصا توسط مراکز خصوصی ک ساخته پرداخته ایرانیها میباشد صادر میگردد بدلیل افزایش حجم درخواست گواهینامه ایزو همچنین افزایش متقاضیان گواهینامه ایزو حدود یکصد CB  خصوصی تحت نظر AB  خصوصی درایران درحال فعالیت میباشند باتوجه بحجم بالای اینوع CB همچنین تنوع قیمت اخذ گواهینامه ایزو متفاوتی دارند بصورتیکه رنج مبلغ بین دویست هزار تومان شرکتهای مشاوره تا سه میلیون تومان میباشد البته سطح اعتبار همگی برابر بوده فقط براساس سلیقه مرکز همچنین برند تفاوت قیمت وجود دارد حال آنکه یکسری ا زموسسات CB  خصوصی بانظباط کاری کامل ابتدا مستند سازی نموده سپس اقدام ب صدور گواهینامه ایزو مینمایند ک اخذ گواهینامه ایزو ا زاین موسسات بهتر میباشد بدلیل اینکه مستندات جهت گواهینامه ایزو درخواستی متقاضی دراختیار کارفرما قرار میدهند درصورتیکه اکثر CB خصوصی بصورت انلاین فقط درقبال دریافت مبلغ گواهینامه ایزو صادر میکنند بصورتیکه حتی گواهینامه ایزو انلاین صادر میکنند حال انکه بدلیل عدم اطلاعات کافی متقاضیان همچنین عدم اطلاعات کافی مدیران درمورد استاندارد ایزو ، موسسات صدور گواهینامه ایزو همچنین سازمان ایزو مبادرت ب دریافت گواهینامه ایزو میکنند اما سطح اعتبار تمامی گواهینامه ایزو صادر شده فقط صرف کشور ایران معتبر بوده

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو میبایست جهت اخذ گواهینامه ایزو مربوطه کجا مراجعه نمایند :

مقالات قبلی همچنین بعدی سایت درمورد مراکز صدور گواهینامه ایزو همچنین مقالات سایت WWW.IRANGOVAH.COM  میتواند کمک شایانی جهت مدارک لازم جهت اخذ گواهی نامه ایزو ، موسسات صادرکننده گواهینامه ایزو ، هزینه اخذ گواهینامه ایزو همچنین مدت زمان اخذ گواهینامه ایزو نوشته شده همچنین متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو معتبر میتوانند مراجعه نمایند ب مراکز مشاوره جهت اخذ گواهینامه ایزو همانند مرکز ایران گواه اطلاعات فنی همچنین حقوقی بیشتری جهت اخذ گواهینامه ایزو دریافت نمایند .

بیشتر بخوانیم :

شرایط اخذ گواهینامه ISO HSE جهت شرکت مناقصات

هزینه اخذ گواهینامه ایزو ISO HSE چقدر میباشد

گواهینامه ایزو

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.COM

WWW.ISO.ORG

https://www.iaf.nu/

WWW.GOOGLE.COM

رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

رتبه پیمانکاری

رتبه پیمانکاری

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

رتبه نیرو

رتبه نیرو و برق

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

IMS

گواهینامه IMS

گواهی نامه IMS ماهیت جهانی نداشته وصرفا ساخته پرداخته ماایرانیها میباشد

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
29231
صفحات بازدید شده
867041
صفحات بازدید شده امروز
7663
بازدید کنندگان امروز
656
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
5170
بازدیدکنندگان دیروز
725
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
51518
بازدید کنندگان هفته گذشته
3124
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r